Er deed zich een fout voor in de TNG software. Dit kan het gevolg zijn van een setup issue, een incomplete upgrade of een bug in het programma. Als je de eigenaar bent van de site, mag je contact opnemen met TNG support voor hulp met dit probleem. Kopieer a.u.b. de query hieronder en plak hem in je bericht.

Query: SELECT dc.docID, description, notes, p.personID, p.lastname, p.firstname, dc.changedate, p.living, p.gedcom FROM tng_docs AS dc LEFT JOIN tng_doclinks AS dcl ON dc.docID=dcl.docID LEFT JOIN tng_people AS p ON dcl.personID=p.personID WHERE DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 90 DAY)<=dc.changedate ORDER BY dc.changedate DESC LIMIT 50

Table 'u61667p58469_tng.tng_docs' doesn't exist