Ype Ypes

Mannelijk ca. 1570 -


Relaties:      Laat partners zien:      Generaties:      Verversen    |    Terug: Zoek een nieuwe verwantschap

Zoekt
Verwantschap met Wipkje Fokkes Feenstra

Ype Ypes
Mannelijk ca. 1570 -
Antje Sjoerds
Vrouwelijk ca. 1570 -
Roord Ypes
Mannelijk ca. 1600 - ca. 1664
Dieucke Gosses
Vrouwelijk ca. 1606 - ca. 1695
Aetse Roords
Mannelijk ca. 1630 - vóór 1695
Reynsch Diddes
Vrouwelijk ca. 1630 - vóór 1706
Dedde Edses
Mannelijk ca. 1660 - 1721
Gepke Wijbrens
Vrouwelijk 1660 - vóór 1710
Jelle Diddes
Mannelijk 1685 - ca. 1730
Wopkjen Fockes
Vrouwelijk ca. 1690 - 1742
Fokke Jelles
Mannelijk ca. 1712 - ca. 1775
Beertje Harkes
Vrouwelijk ca. 1720 - 1768
Wypkjen Jans Venema
Vrouwelijk ca. 1758 - 1827

Ype Ypes is de 6 x overgrootvader van Wipkje Fokkes Feenstra