Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland 


Aantekeningen: De geschiedenis van Kollum gaat terug tot ongeveer 750 na Chr. Het dorp bestond slechts uit een kleine nederzetting, Colheim, later ook wel de Kollumerterp, geheten. Door de natuurlijke ligging van Colheim aan een brede natuurlijke stroom (de Dwarsried) die in verbinding stond met de Lauwerszee, was Kollum geschikt als haven voor de uitvoer van boter, kaas en vooral granen. Tussen de 11e en 13e eeuw werden de landerijen ten noorden van Kollum ingedijkt en werden de omliggende (veen)gronden ten zuiden van het dorp in cultuur gebracht. Hierdoor kreeg Kollum steeds meer een centrumfunctie in de omgeving. De bouw van een rechthuis was het gevolg en het dorp werd de hoofdplaats van de gemeente Kollumerland.

In de 16e eeuw was Kollum, naast de steden, een belangrijk handelscentrum geworden. Die functie werd nog versterkt door de stichting van een waaggebouw, waardoor onder meer een aanzienlijk deel van de Dokkumer kaashandel naar Kollum werd overgebracht. De 17e en 18e eeuw waren voor Kollum tijden van groei en bloei dankzij handel en scheepvaart. In het midden van de 17e eeuw kwam op kosten van de stad Dokkum de Stroobosser trekvaart tot stand, waardoor Kollum via de korte Kollumer trekvaart een goede verbinding kreeg met het zuiden. Er liep een Hessenweg langs Kollum, nog steeds herkenbaar in een straatnaam.

Het rechthuis was op 3 en 4 februari 1797 het toneel van het zogenaamde Kollumer oproer. Dit werd veroorzaakt door een toenemend verzet tegen de burgerbewapening, ingesteld door de Franse overheersers, om bestand te zijn tegen de Prinsgezinden. De arrestatie en gevangenneming in het Kollumer rechthuis van de oranjegezinde Abele Reitzes, zorgde voor zoveel opschudding in de regio, dat een grote menigte zich verzamelde om hem te bevrijden. Op de weg naar het rechthuis werden grote vernielingen aangericht. Door met groot machtsvertoon dit oproer in de kiem te smoren en 168 mensen te arresteren, wisten te patriotten te rust weer te laten keren.

Geleidelijk is Kollum vooral langs de Voorstraat en enkele zijstraten uitgebreid, gedurende de 19e eeuw kwam er in het zuiden ten westen van de trekweg bebouwing bij. Gedurende de 20ste eeuw en vooral na de Tweede Wereldoorlog is Kollum sterk uitgebreid. Eerst in het zuidwesten en ook aan de oostelijke zijde van de trekvaart, later aan de noordoostelijke zijde en tenslotte in het noorden. De huidige uitbreiding vindt vooral plaats aan de westelijke (woningbouw) en de oostelijke kant (bedrijventerrein) van het dorp.

OpenStreetMap

Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.2801424, Longitude (Lengte): 6.1477459


Media

Foto's
Kollumerland
Kollumerland
Kollum
Kollum
Oorsprong/verklaring :
De vlecke Kollum voerde al vanouds een wapen, "doorsneden van rood, goud en groen". Het wapen komt voor in de wapenboeken van Andries Schoemaker (1695) en Gerrit Hesman (1708). Bij Hesman staat er een rode ster op de gouden balk.
Omdat het wapen velen niet meer aansprak, is het bij gelegenheid vermeerderd. Op het oude wapen werd een zwaard geplaatst, symbool van de gerechtigheid. In Kollum stond vroeger namelijk het rechthuis. Om een evenwicht te geven, werden er twee sterren aan toegevoegd, welke aangeven dat Kollum de hoofdplaats van de gemeente is.

Literatuur : Scan van postzegel van Regiopost, Kollum. Wapen geregistreerd in het Genealogysk Jierboek 1976.

Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 97

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Aafke Alberts  07 sep 1780Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44776
2 Cornelis Alberts  24 feb 1775Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44772
3 Date Dates  Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I18223
4 Date Dates  ca. 1700Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I27072
5 Ebbele Ebbeles  ca. 1685Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I8871
6 H.   I54674
7 Hiske Freerks  1751Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21972
8 Yttje Brongers  9 feb 1777Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22007
9 Bakker, Hielke  1881Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I25376
10 Beiboer, Aafke Jans  05 apr 1816Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44964
11 Beiboer, Akke Heines  29 feb 1816Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44951
12 Beiboer, Doeke Jans  05 feb 1813Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44963
13 Beiboer, Klaas Heines  27 dec 1817Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44953
14 Beiboer, Luitjen Jans  21 apr 1810Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44962
15 Beiboer, Trijntje Heines  01 feb 1817Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44952
16 de Boer, Grietje Everts  ca. 1769Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I27079
17 de Boer, Zweitse  1 okt 1899Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I5156
18 Boetes, N.E.   I53119
19 Boonstra, Luitjen Franzes  14 mei 1797Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I45008
20 Boonstra, Tjebbe Franzes  16 jun 1794Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I45007
21 Bosma, Wouter  1822Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I11796
22 Broekema, G.   I4669
23 Bruinsma, Wipkje  1919Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I17279
24 de Vries, Luitjen Hennes  26 mei 1825Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44977
25 de Wind, Dirkina  Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I8569
26 van Dijk, Jan Wygers  14 jul 1780Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I15907
27 Feenstra, Jitske Wytzes  8 nov 1807Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I16995
28 Gansevoort, Jantje  1874Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I13801
29 Ganzevoort, Klaas Rykeles  01 sep 1845Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44959
30 Ganzevoort, Ytje Rykeles  06 jan 1833Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44958
31 Gorter, Tjitske Harkes  01 okt 1801Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44870
32 Gosses, Grietje  1851Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I26264
33 Groothof, Meindert  1882Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I13332
34 Hanenburg, Trijntje Alberts  24 jan 1776Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44773
35 Hoekstra, Neeltje  30 sep 1865Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I46330
36 Hoekstra, Pieter  1871Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I25914
37 Hofman, Pieter Hendriks  1780Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22006
38 de Jong, Tjitske  31 mrt 1882Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I1186
39 van der Kam, Jelle Pieters  1810Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I1605
40 Kampstra, Antje Brongers  13 okt 1789Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22001
41 Kampstra, Bronger Jans  9 dec 1742Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21982
42 Kampstra, Freerk Brongers  8 mei 1785Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21999
43 Kampstra, Jan Brongers  24 feb 1782Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22003
44 Kamstra, Yttje Brongers  10 mrt 1778Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22008
45 van der Laan, Jitske Lubberts  1782Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I27351
46 Ludema, Egbert Geerts  1758Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44829
47 Ludema, Grijtje Geerts  1755Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44828
48 Meckema, Feye Pybes  1525Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I20548
49 Meckema, Sippe (Scipio) Pybes  1524Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I20547
50 Meckema, Sybe Pybes  1527Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I20549

1 2 Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 17 van 17

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 Date Dates  30 jan 1735Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I18223
2 Date Dates  30 jan 1735Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I27072
3 Yttje Brongers  9 feb 1777Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22007
4 Beiboer, Luitjen Jans  03 jun 1810Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44962
5 Boersma, Wytske Lubberts  5 mei 1765Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I27042
6 van Dijk, Jan Wygers  6 aug 1780Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I15907
7 Feenstra, Jitske Wytzes  20 dec 1807Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I16995
8 Hanenburg, Trijntje Alberts  11 feb 1776Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44773
9 Kampstra, Antje Brongers  15 nov 1789Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22001
10 Kampstra, Freerk Brongers  19 jun 1785Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21999
11 Kampstra, Jan Brongers  29 mrt 1782Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22003
12 Kamstra, Yttje Brongers  29 mrt 1778Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22008
13 Loonstra, Jeike Hessels  9 dec 1770Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I27105
14 Nicolai, Gerkje Gerkes  25 mei 1806Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I16993
15 Schonenburg, Geeske Arjens  13 jan 1754Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44771
16 Wiersma, Aane Fokkes  8 nov 1801Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I27120
17 Zijlstra, Albert Libbes (Lippes)  30 jan 1763Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I27103

Overleden

Treffers 1 t/m 48 van 48

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 Hiske Freerks  1818Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21972
2 Yttje Brongers  vóór 1778Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22007
3 Alma, Griet (Grietje)  27 apr 2002Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I10401
4 Beiboer, Akke Heines  30 okt 1850Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44951
5 Beiboer, Jan Luitjens  27 sep 1832Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44811
6 Beiboer, Klaas Heines  12 mrt 1820Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44953
7 Beiboer, Luitjen Jans  19 mei 1850Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44962
8 Beiboer, Luitjen Lulofs  11 aug 1834Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44803
9 de Boer, Grietje Everts  11 mei 1810Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I27079
10 Boersma, Wytske Lubberts  27 nov 1842Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I27042
11 Boonstra, Frans Tjebbes  06 mei 1819Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I45006
12 Boonstra, Froukje Pieters (Fraukjen)  12 jan 1887Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I43590
13 Bos, Jacob  26 jan 1980Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I58281
14 de Haan, Reina Oebeles  07 jul 1967Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I46024
15 de Jong, Janke  21 jun 2012Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I55436
16 de Vries, Henne Hayes  20 jun 1847Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44974
17 Ganzevoort, Rykele Wesselius  02 nov 1885Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44957
18 Hamstra, Alle  3 aug 1997Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I25005
19 Kampstra, Bronger Jans  7 apr 1818Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21982
20 Klaver, Rinske Jans  11 dec 1861Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44822
21 Kloosterman, Antje Wytzes  29 dec 1851Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44968
22 Laanstra, Aukje  22 jun 1961Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I9819
23 Laanstra, Bintje  21 sep 1965Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I9823
24 Meckema, Sippe (Scipio) Pybes  22 nov 1599Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I20547
25 Meckema, Sybe Pybes  17 okt 1544Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I20549
26 van der Meer, Anne  23 okt 1957Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I9835
27 Nicolai, Akke Teunis  15 mrt 1853Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21626
28 Nicolai, Geeske  13 jun 1955Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21627
29 Nicolai, Gerke Roelofs  24 feb 1806Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I16988
30 Nicolai, Gerkje Gerkes  24 mei 1877Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I16993
31 Nicolai, Lieuwe Sjoerds  2 okt 1862Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21624
32 Nicolai, Teike  22 okt 1987Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I323
33 Nicolai, Teunis  30 nov 1909Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21635
34 Nicolai, Theunis Lieuwes  30 dec 1892Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21610
35 Nicolai, Trijntje  23 mrt 1953Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21629
36 Nicolai, Wytze  vóór 1866Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21628
37 Poelstra, Arjen Cornelis  24 feb 1838Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I27108
38 Postma, Berber  20 okt 1993Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I19789
39 Rispens, Ytje Klasens  06 nov 1857Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44950
40 van der Slink, Gerrit  21 mei 1971Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I9832
41 Smids, Fetje  05 jun 1996Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I50688
42 van der Bijl, Froukje Jacobs  27 aug 1835Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44973
43 van der Werf, Johannes Hendriks  05 jan 1856Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I45014
44 van der Veen, Doetsje (Duotsje)  7 mei 2012Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I8618
45 Westra, Grietje Dates  13 mrt 1850Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I27107
46 Westra, Tjinkjen Ties  30 nov 1860Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I45051
47 Wielsma, Trijntje Doekes  23 jul 1846Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44961
48 Zijlstra, Albert Libbes (Lippes)  6 jun 1829Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I27103

Begraven

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 Alma, Griet (Grietje)  2 mei 2002Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I10401


Treffers 1 t/m 22 van 22

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 J.   I56932
2 Bijlsma, T.   I10402
3 de Haan, A.   I56923
4 de Haan, T.   I54222
5 de Hoop, J.J.   I47552
6 Fennema, Yttje Willems  1841Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44895
7 Hamstra, Hartje Jans  23 sep 1924Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I29598
8 Hamstra, Maaike Harms  vóór 1968Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I29590
9 Nicolai, Lieuwe Sjoerds  21 nov 1837Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21624
10 Nicolai, Teike  vóór 1909Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I43669
11 Noordman, Rooske  17 jun 1938Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I29543
12 Nutma, J.   I4579
13 Reitsma, S.   I54672
14 Smids, Sander  vóór 1918Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I51738
15 Spinder, F.S.   I287
16 Spinder, L.   I47553
17 Spinder, Simon (Sam)  1870Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I461
18 Spinder, T.   I47554
19 Spinder, Wiepkje  19 nov 1925Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I101
20 Venema, S.   I57477
21 Weening, Klaas Willems  vóór 1918Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I51629
22 Zandberg, S.   I19439


Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Laagland, S.   I54524

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 67

1 2 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 /    F2910
2 /   8 dec 1726Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F5407
3 /   13 jun 1745Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17525
4 Beiboer / Rispens  18 mei 1815Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17560
5 Bijl / Berg  12 mei 1900Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F9110
6 Bijl / Vierhoven  1 sep 1923Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F9112
7 Boorsma / Kamstra  20 mei 1804Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7755
8 Bosklopper / Gorter   F21095
9 de Boer / Visser  13 mei 1848Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17538
10 de Vries / Fennema  04 aug 1837Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17547
11 de Vries / Loonstra  24 sep 1898Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17548
12 de Vries / van der Bijl  28 mrt 1820Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17568
13 Ellens / Hanenburg  28 okt 1848Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17581
14 Feenstra / Klaver  07 mei 1820Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17542
15 Feenstra / Zijl  26 apr 1807Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F5807
16 Fokkema / Nicolai  14 mei 1881Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7618
17 Ganzevoort / Beiboer  13 dec 1832Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17562
18 Hanenburg / Huisman  03 dec 1857Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17585
19 Hanenburg / Jannema  07 mrt 1833Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17521
20 Hanenburg / van der Schaaf  20 jan 1838Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17583
21 Hanenburg / Westra  24 mrt 1855Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17584
22 Hilboezen / Knoop  20 mei 1899Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F4651
23 Hofman / Kampstra  1 nov 1832Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7754
24 Hogewerf / Boetes   F20209
25 Huisman / Visser  16 mei 1885Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17556
26 Kampstra /   12 mei 1776Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7740
27 Kampstra / Dijkstra  13 feb 1820Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7753
28 Kampstra / Eeltje  29 jul 1813Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7750
29 Kampstra / Halen  14 mei 1814Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7752
30 Keuning / Klaver  25 feb 1847Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17552
31 Kiestra / Klaver  18 mei 1832Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17550
32 Klaver / Boersma  13 mei 1821Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17551
33 Klaver / Bos  23 dec 1841Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17558
34 Klaver / Gorter  03 mei 1831Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17541
35 Klaver / Ronner  05 mei 1832Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17540
36 Klaver / van der Wal  20 dec 1832Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17554
37 Knoop / Gansevoort  10 mei 1902Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F4652
38 Knoop / Groenewoud   F4653
39 Knoop / Tuinstra  13 okt 1849Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F4645
40 Lammersma / Kampstra  10 mrt 1814Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7751
41 Luinstra / Beiboer  25 mei 1844Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17565
42 Nicolai / Hanenburg  19 mei 1883Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17586
43 Nicolai / Huisman  10 mei 1884Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17557
44 Nicolai / Schaaf  11 dec 1820Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F5808
45 Nicolai / Vries  29 mei 1852Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7613
46 Nicolai / Zijlstra  14 dec 1850Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7625
47 Nicolai / Zijlstra  14 mei 1853Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7626
48 Poelstra / Westra  19 mei 1793Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F9723
49 Postma / Fokkens  11 mei 1837Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17572
50 Postma / Tuinstra   F1270

1 2 Volgende»