Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland 


OpenStreetMap

Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.0925814, Longitude (Lengte): 6.0586373


Media

Documenten
Smallingerland 1860
Smallingerland 1860

Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 621

1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Rindel Abes  1670Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I57153
2 Aafke Annes  31 jul 1768Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26983
3 Aaltje Jans  ca. 1742Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I16664
4 Aaltje Jarings  ca. 1742Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I16665
5 Aaltje Siegers  Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27139
6 Albertje Durks  1734Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I22108
7 A.   I26175
8 Baukje Gerhardus (Gradus)  24 jan 1769Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I48438
9 Egbert Alles Dorprechter  1566Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27008
10 Geeske Egberts  1595Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27005
11 Gjalt Hendriks  1672Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26992
12 Grietje Gerkes  1736Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26985
13 Hans Harmens  Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I46783
14 Heabel Saeckes  1632Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26997
15 Hendrik Franzes  1643Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26998
16 Hoeke Romkes  Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I4497
17 Ietje Gerlofs  Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I4495
18 Jannes Jacobs  1658Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I53331
19 Jitske Ynses  1679Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I48433
20 Johannes Hendricks  1670Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I57179
21 M.   I45764
22 Reinder Ynses  sep 1684Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I43471
23 Sieuke Egberts  1605Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27003
24 S.K.   I19076
25 S.   I19661
26 Taetske Reinders  jul 1707Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I43473
27 Alma, A.   I54586
28 Alma, A.   I52668
29 Alma, A.   I24606
30 Alma, A.   I4611
31 Alma, B.   I24607
32 Alma, F.   I50815
33 Alma, Geert  24 mrt 1958Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I14122
34 Alma, G.   I54588
35 Alma, J.   I24589
36 Alma, J.   I52670
37 Alma, P.   I10516
38 Alma, P.   I52666
39 Alma, R.   I54529
40 Alma, T.   I52667
41 Bakker, A.   I3234
42 Bakker, A.L.   I53128
43 Baron, Bondina Hanzes  8 apr 1812Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I11829
44 Baron, Gaitzen  1905Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I17322
45 Baron, T.   I51937
46 Baron, Tjitske  21 sep 1918Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51308
47 Beersma, Sytske  1868Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2971
48 Beintema, D.   I19627
49 Beintema, R.   I29718
50 Bekkema  24 okt 1932Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I17343

1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 Aafke Annes  28 aug 1768Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26983
2 Aaltje Sweitses  23 nov 1727Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2921
3 Albert Alles  4 okt 1716Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2916
4 Albert Alles  8 aug 1717Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2918
5 Alle Wierds  22 mrt 1696Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2899
6 Alle Ynses  25 mei 1681Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1076
7 Antje Wierds  14 sep 1694Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2898
8 Baukje Gerhardus (Gradus)  24 dec 1769Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I48438
9 Baukjen Hoekes  12 jul 1722Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I4499
10 Durk Jurriens  20 mrt 1705Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I53333
11 Feike Reinders  6 dec 1711Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2919
12 Gertje Wierds  11 okt 1705Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2903
13 Gertje Wierds  25 mei 1710Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2906
14 Gertje Wierds  4 sep 1712Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2907
15 Gertje Wierds  25 nov 1714Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2908
16 Gooitsen Johannes  8 apr 1703Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I57160
17 Harmen Hanses  11 mrt 1694Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I46785
18 Hedser Alles  15 feb 1711Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2914
19 Hendrik Alles  9 nov 1704Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2911
20 Hidser Ynses  3 jul 1701Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1084
21 Hidsert Ynses  11 dec 1698Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1083
22 Iesck Wierds  1 jan 1708Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2905
23 Ieske Wierds  24 nov 1706Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2904
24 Jan Alles  5 jan 1721Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I4505
25 Jan Alles  17 mrt 1728Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I4506
26 Jeltie Ynses  5 apr 1691Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1080
27 Jeltje Ynses  3 mei 1696Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1082
28 Jiske Wierds  13 dec 1717Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2909
29 Johannes Alles  8 aug 1717Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2917
30 Keimpe Ynses  11 okt 1686Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1078
31 Meiner Ynses  28 sep 1684Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1077
32 Reinder Ynses  28 sep 1684Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I43471
33 Rinske Keimpes  21 feb 1712Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I4496
34 Sara Reinders  ca. 1720Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I15956
35 Sipke Hanses  10 apr 1692Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I46760
36 Sybrich Eeskes  jan 1675Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I53332
37 Taetske Durks  07 apr 1713Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I48434
38 Taetske Reinders  17 jul 1707Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I43473
39 Teatske Alles  14 okt 1708Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2913
40 Theunis Theunis  22 okt 1758Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I4501
41 Theunis Theunis  16 nov 1760Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I4502
42 Trijntje Hoekes  17 jan 1717Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I4498
43 Wytse Reinders  29 jul 1714Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2920
44 Ynse Reinders  28 sep 1684Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I43470
45 Ypck Wierds  16 okt 1698Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2900
46 Ypk Wierds  21 apr 1700Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2901
47 Ypk Wierds  11 jun 1702Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2902
48 Ypk Ynses  6 mrt 1689Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1079
49 Ypk Ynses  25 mrt 1694Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1081
50 Ytje Alles  5 sep 1706Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2912

1 2 Volgende»Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 360

1 2 3 4 5 ... Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 Aafke Annes  16 jul 1812Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26983
2 Aaltje Klazes  29 mei 1831Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I56909
3 Abe Haetses  na 1700Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I57171
4 Albert Alles  vóór 1717Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2916
5 Anne Arends  17 mei 1807Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26984
6 Antje Hendriks  1763Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26995
7 Durk Jurjens  21 jan 1823Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I48436
8 Egbert Alles Dorprechter  3 nov 1645Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27008
9 Geertje Jans  17 jan 1843Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I46597
10 Geeske Egberts  1652Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27005
11 Gerke Sipkes  1773Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26988
12 Gertje Wierds  vóór 1710Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2903
13 Gertje Wierds  vóór 1712Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2906
14 Gertje Wierds  vóór 1714Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2907
15 Gjalt Hendriks  1707Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26992
16 Grietje Gerkes  1790Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26985
17 Heabel Saeckes  1682Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26997
18 Hendrik Franzes  1698Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26998
19 Hinke Taekes  na 1700Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I57172
20 Ieske Wierds  vóór 1708Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2904
21 Jitske Ynses  na 1730Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I48433
22 Taetske Durks  na 1760Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I48434
23 Wieger  vóór 2006Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I21072
24 Ypck Wierds  vóór 1700Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2900
25 Ypk Wierds  vóór 1702Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2901
26 Ytje Alles  vóór 1713Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2912
27 Alma, Anne  4 jul 2016Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I9151
28 Alma, Auke  21 nov 2008Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I2174
29 Alma, Fokke  06 feb 2009Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I43449
30 Alma, Fokke  19 mrt 2012Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I47282
31 Alma, Gerke  17 nov 2008Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I47354
32 Alma, Grietje  09 jun 2010Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I53957
33 Alma, Grietje (Kieke)  20 jan 1996Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I53271
34 Alma, Janke  20 jul 2003Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I55087
35 Alma, Korneliske (Kee)  27 aug 2008Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I54425
36 Alma, Paulus  16 jul 1987Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I8777
37 Alma, Tamme  05 apr 2010Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I54432
38 Alma, Tetje  09 nov 1982Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I50586
39 Alma, Tobias  06 jul 2011Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I47358
40 Alma, Trijntje  7 jul 1970Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I232
41 Alma, Trijntje (Trien)  16 nov 2014Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I47537
42 Alma, Trijntje Alberts  08 nov 1981Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I42712
43 Alma, Wipkje Fokkes  31 jan 1961Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I42665
44 Atsma, Janke Feijes  29 mei 1961Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I297
45 Baron, Jan Hanzes  15 jan 1816Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I11826
46 Bekkema  24 okt 1932Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I17343
47 Bekkema, Aafke  19 mrt 1929Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I17342
48 Bekkema, Andrieske Jelles  1969Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I45237
49 Bekkema, Haye Harmens  17 apr 1955Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1395
50 Bekkema, Iebeltje  4 apr 1999Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1433

1 2 3 4 5 ... Volgende»Begraven

Treffers 1 t/m 11 van 11

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 Ypk Ynses  vóór 1694Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1079
2 Alma, Aafke  18 okt 1989Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I47351
3 Bekkema, Jacob  22 jul 2013Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I12859
4 Blom, Antje  Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1740
5 Bosklopper, Arend  27 okt 2001Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I445
6 de Haan, Hendrik  Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1104
7 Slabbertje, Cornelia  Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I3034
8 van der Heide, Antje Johannes  27 feb 1993Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51218
9 van Zanten, Geertje  16 dec 1948Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51274
10 van Zinderen, Jan Siebe  13 jan 1975Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I55171
11 Weening, Gertje  6 jul 2001Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51678


Treffers 1 t/m 50 van 103

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Aath Halbes  5 jun 1674Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27137
2 B.   I56929
3 D.   I54852
4 Alma, A.   I57054
5 Alma, D.   I54494
6 Alma, Grietje Alberts  1954Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I50650
7 Alma, Hinke  1988Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I47535
8 Alma, S.   I47259
9 Alma, Trijntje (Trien)  1988Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I47537
10 Bekkema, G.   I25300
11 Betten, E.   I13966
12 van der Bij, Bintje Hendriks  vóór 1856Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I19910
13 Bijlsma, Douwe  5 jun 1914Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I21789
14 Bijlsma, Eerde  5 jun 1914Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I21788
15 Bijlsma, Rienk  5 jun 1914Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I21787
16 Bijlsma, Rudolf  5 jun 1914Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I21790
17 Bijlsma, Rudolf Rienks  5 jun 1914Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51363
18 Bijma, Wipke  25 aug 1920Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1839
19 Boomsma, P.   I30255
20 Boomsma, T.   I5048
21 Boonstra, Hendrik Heeres  5 jun 1674Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I22273
22 Borger, Fokeltje Johannes  13 mei 1856Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I21523
23 Borger, Fokje  2000Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51907
24 Bottinga, Geeske Jacobs  7 jun 1880Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I21716
25 Bouius, G.   I12823
26 Brouwer, Froukje  10 aug 1893Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27321
27 Brouwer, Grietje  30 mei 1927Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27302
28 Brouwer, Jacob  30 mei 1927Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27298
29 Brouwer, Jacob Rinzes  12 mei 1891Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27295
30 Brouwer, Jacob Rinzes  10 aug 1893Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27295
31 Brouwer, Lamkje  30 mei 1927Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27299
32 Brouwer, Marten  30 mei 1927Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27296
33 Buruma, J.   I1047
34 Eenling, A.   I47507
35 Eijzenga, Gooitsen  1991Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I54328
36 Exter, Hendrikje  vóór 1904Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I26251
37 Gall, Henny Martha Catharina  15 okt 1924Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51506
38 Gall, Kei Wessels  15 okt 1924Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51504
39 Gall, Wessel  15 okt 1924Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51505
40 de Graaf, Hinke  30 mei 1927Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I27297
41 de Haan, Bareld Folkert  25 aug 1920Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1836
42 de Haan, Gooitzen  25 aug 1920Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1838
43 de Haan, J.   I29529
44 de Haan, Wijtske  25 aug 1920Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I1840
45 Hamstra, F.  1975Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I9053
46 Hamstra, G.  1975Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I9046
47 Hamstra, Jelle  11 okt 1920Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I25687
48 Hamstra, Sjouke  1975Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I9019
49 van der Heide, R.   I24605
50 Hoekstra, J.   I3323

1 2 3 Volgende»
Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Schievink, S.   I49348


Treffers 1 t/m 11 van 11

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Boonstra, Hendrik Heeres  1680Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I22273
2 Boonstra, Hendrik Heeres  1687Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I22273
3 Nicolai, Allardus  15 nov 1683Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I19416
4 Schievink, Ynze  4 mei 1938Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I49360
5 Schriemer, Marten Geerts  1811Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I11778
6 Spinder, Folkert  8 okt 1966Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I43194
7 Weening, Klaas Eerdes  10 nov 1910Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51563
8 Weening, Klaas Eerdes  12 jun 1914Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51563
9 Weening, Klaas Eerdes  13 jun 1914Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51563
10 Weening, Klaas Eerdes  1 mei 1916Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51563
11 Weening, Klaas Eerdes  13 jul 1923Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland I51563

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 177

1 2 3 4 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 /   ca. 1620Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F20135
2 /   1630Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F9681
3 /   1660Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F9678
4 /   9 aug 1668Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F9680
5 /   ca. 1675Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F17096
6 /   1681Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F9679
7 /    F20278
8 /   17 dec 1693Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F20279
9 /   21 mrt 1697Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F9676
10 /   9 mei 1700Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F21594
11 /   20 mrt 1701Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F18032
12 /   9 dec 1703Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F9677
13 /   20 jan 1704Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F849
14 /   30 nov 1704Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F18782
15 /    F1299
16 /    F21595
17 /    F1300
18 /    F1302
19 /   1726Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F17098
20 /    F1297
21 /    F1296
22 /    F1301
23 /   5 apr 1761Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F9672
24 /   10 mei 1772Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F9570
25 / Adema   F20280
26 / Kalff  29 dec 1743Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F21488
27 Adema / Weening  14 mei 1904Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F19764
28 Alma / Rumahloine   F20048
29 Alma / Wagenaar  25 aug 1961Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F19456
30 Baron /   20 jan 1799Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F4001
31 Baron / Bekkema  20 aug 1926Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F5920
32 Baron / Boer  25 mei 1806Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F4023
33 Bekkema / Bouma  18 jan 1913Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F20221
34 Bekkema / Dorenbos  5 aug 1933Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F5940
35 Bekkema / Gjaltema  14 jan 1927Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F20229
36 Bekkema / Groenewoud  4 feb 1927Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F5937
37 Bekkema / Langhout  25 mei 1935Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F5941
38 Bekkema / Nijboer  08 jan 1910Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F20219
39 Bekkema / Nijboer  21 dec 1912Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F20220
40 Bekkema / van der Meer  23 feb 1901Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F20217
41 Bekkema / van der Meer  21 apr 1906Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F20218
42 Bekkema / Veenstra  21 mei 1943Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F5935
43 Benedictus / Weening  29 feb 1936Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F6794
44 Bijlsma / Huisman  20 mei 1938Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F7677
45 Bijma / Bekkema  20 mei 1933Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F5924
46 Boelens / Vries   F2977
47 Boer / Heide   F4141
48 Boer / Weening  24 mrt 1900Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F19765
49 Boomsma / Bekkema  21 mrt 1942Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F5922
50 Boonstra /   14 nov 1686Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F9737

1 2 3 4 Volgende»Gescheiden

Treffers 1 t/m 2 van 2

   Gezin    Gescheiden    Gezins-ID 
1 Douma / Wieren  29 mrt 1961Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F10625
2 Wijk / Nieuwenhuis  9 jul 1963Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F3094


Treffers 1 t/m 1 van 1

   Gezin        Gezins-ID 
1 Bosgraaf / Pijl  30 jan 1812Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland F18116