Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland 


Aantekeningen: Fries: Frjentsjer, is de hoofdplaats van de gemeente Waadhoeke.

Het verhaal gaat dat inwoners van Franeker in de Middeleeuwen geprobeerd hebben een kerkklok te stelen uit Harlingen. Sindsdien worden de Franekers klokkendieven genoemd.

Franeker zou rond 800 zijn ontstaan als een Karolingisch castellum. De naam zou afkomstig zijn van "Froon-acker", ofwel "land van de heer/koning"; de oudste straat van de stad heet nog steeds Froonacker. Van de 11e eeuw tot de 16e eeuw ontwikkelde Franeker zich tot het bestuurlijk centrum van noordelijk Westergo. In de 15e eeuw vestigde hertog Albrecht van Saksen zich in Franeker. Het stadje leek zich tot hoofdstad van Friesland te ontwikkelen, maar werd overvleugeld door Leeuwarden.

Toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in opstand kwam tegen Spanje, koos Franeker al vroeg de zijde van Willem van Oranje. Franeker werd hiervoor in 1585 beloond met een universiteit; op Leiden na de oudste van Nederland. Aan deze "Franeker Academie", geschonken door de Friese stadhouder Willem Lodewijk van Nassau en geopend op 29 juli 1585, kon men theologie, rechten, medicijnen, klassieke talen, wijsbegeerte en wis- en natuurkunde studeren. Een van de studenten was prins Willem IV. In de 18e eeuw raakte de stad in verval.

In de patriottentijd deed de stad Franeker nog van zich spreken. In mei 1787 werd het de studenten en professoren in Franeker verboden deel te nemen aan de exercitiegenootschappen. Het werd de exercitiegenootschappen in Friesland verboden wapens aan te schaffen. Men was bang voor een herhaling, want in augustus 1786 hadden de exercitiegenootschappen in de stad Utrecht de prinsgezinde stadsregering aan de kant gezet. Begin september 1787 trokken een tiental rebellerende Friese statenleden zich terug in Franeker, nadat Provinciale Staten iedere steun aan Holland (en Utrecht) verboden had. Franeker werd in verdediging gebracht, maar de aanvoer van wapens en munitie via Makkum mislukte, nadat Harlingen had geweigerd mee te werken. Toen Pruisische troepen oprukten naar Friesland, verlieten de tot wanhoop gedreven leiders de stad: zondagmiddag 20 september - na de kerkdienst en zo overhaast - dat ze vergaten de uiterst belastende, ondertekende documenten mee te nemen. (De leiders schoven elkaar de schuld in de schoenen en hadden twee jaar later nog ruzie, toen ze in Frankrijk zaten). Een twintigtal patriotten uit Franeker werd gevangen gezet in het blokhuis van Leeuwarden en veroordeeld. De kopstukken zijn via Stavoren gevlucht naar Amsterdam, sommigen vluchtten via Groningen of Ameland naar Duitsland. Uiteindelijk zouden ook een tiental patriotten uit Bolsward de dupe worden, omdat de raad van Bolsward als enige stad in Friesland Franeker Staten had erkend.

In 1811 liet Napoleon de universiteit sluiten. De opvolger van de Franeker Academie was het Rijksatheneum, dat van 1815 tot 1847 heeft bestaan maar - evenals zijn voorganger - uiteindelijk aan gebrek aan studenten ten onder ging. De collectie van de universiteitsbibliotheek, die veel zeldzame oude drukken bevat, werd overgebracht naar de provinciale bibliotheek te Leeuwarden (thans: Tresoar).

Ofschoon de stad niet meer over een universiteit beschikt, vinden er toch nog af en toe academische promoties plaats. Promovendi van de Rijksuniversiteit Groningen die promoveren op een onderwerp dat met Friesland te maken heeft of die een band met Friesland hebben, mogen hun proefschrift in de Franeker Martinikerk verdedigen.

OpenStreetMap

Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.187707, Longitude (Lengte): 5.54002


Media

Foto's
Franekeradeel
Franekeradeel
Franekeradeel
Franekeradeel
Oorsprong/verklaring :
English
De rozen in het oude wapen zijn afkomstig van het wapen van de grietman Duco van Jongema. Het wapen op zich komt voor sinds het begin van de 17e eeuw, maar verschilt regelmatig van kleur.

In het nieuwe wapen is I afkomstig van Franeker, II en III van Franekeradeel en IV van Barradeel. De godin Minerva slaat op de universiteit van Franeker in de 17e eeuw, de godin Ceres is afkomstig van het wapen van Franeker.

Van den Bergh noemt een zegel uit 1456, vrijwel identiek aan het zegel van Franeker uit 1313, met een keizer op een troon, in de rechterhand een scepter, in de linker een rijksappel; ter zijde van hem 2 knielende personen, rechts een monnik, die een boek ophoudt, links een krijgsman met een speer.

English summary :
The old arms date from the early 17th century. The roses are taken from the arms of Duco van Jongema a local governor in the 17th century. The meaning of the bend is not known. The colours were only determined in 1818, many different colours have been used before.

The new arms combine the bell from the arms of Franeker, the roses from the old arms and the wheatsheaf from Barradeel. The supporters are taken from the Franeker arms.

Literatuur : Van den Bergh, 1878; Sieksema, 1962; Dull tot Backenhagen, 1986a

Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 88

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Anna Klaeses  1560Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42939
2 Atse Atses  1580Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42932
3 Claas Atzes (Nicolaus)  1606Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42930
4 Maaike Tietes  1615Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42931
5 Sjouckjen Tammes  Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15996
6 Tiete Thomasz  1578Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42948
7 Trijn Jansdr  1575Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42949
8 Trijntje Keimpes  1560Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42935
9 Attema, Harmen Abele  1599Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20842
10 Bölger, Taeke Cornelis  19 mrt 1797Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20277
11 Bijlsma, Geertje  1898Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I24758
12 Boonstra, Germen  13 mei 1882Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I1572
13 Bouma, Eduard  1901Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I24760
14 Brijker, Jitske  24 okt 1901Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I14082
15 Campen, Antje Epedr  1586Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42933
16 de Boer, Ienskje Reino (Ieneke)  22 aug 1946Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I53534
17 de Boer, Kornelis (Kees)  28 jun 1942Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I53533
18 Faber, Cornelia  24 jun 1816Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20281
19 Faber, Johannes Ymes  17 dec 1793Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16005
20 Faber, Martha Ymes  1807Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15985
21 Faber, Otto Johannes  18 dec 1808Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15986
22 Faber, Sjoukje Ymes  5 dec 1814Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15972
23 Faber, Trijntje  2 mrt 1821Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20288
24 Faber, Yme Sipkes  15 jun 1783Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15983
25 Gunstra, Taeke  1873Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16399
26 Haitsma, Antje Paulus  11 nov 1778Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15976
27 Haitsma, Johannes Hayes  11 apr 1699Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16018
28 Haitsma, Paulus Johannes  5 apr 1740Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16011
29 Haitsma, Titia Johannes  15 nov 1738Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16021
30 Hamstra, Jan Fokkes  15 feb 1867Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I29237
31 Hamstra, Jan Fokkes  17 apr 1870Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I29238
32 Hamstra, Pier Fokkes  11 jul 1861Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I29234
33 Hamstra, Rinske Fokkes  23 feb 1865Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I29236
34 Hamstra, Sjoukje Fokkes  26 mrt 1863Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I29235
35 Hiemstra, Aede  31 aug 1931Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I60495
36 Hoekstra, Jan  22 jan 1925Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I45191
37 Idzenga, P.   I29808
38 van Koningsveld, Tjitske  1889Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I4481
39 Kooistra, Anna  22 jan 1927Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42701
40 Kooistra, D.   I42702
41 Kuiper, J.   I49385
42 Kuiper, M.   I49384
43 Lageveen, J.   I8949
44 Leicht, H.   I10941
45 van Martena, Cunera (Kniertje)  1484Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I27188
46 van Martena, Foockel  1495Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I27189
47 van Martena, Jel  1481Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I27186
48 van Martena, Lucia (Luts)  1482Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I27190
49 van der Meulen, Antje Haitsma  6 apr 1838Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15973
50 van der Meulen, Johanna (Antje)  21 apr 1842Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15963

1 2 Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 7 van 7

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 Aafke Jans  30 sep 1728Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I57128
2 Antie Harmensdr  10 feb 1675Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16023
3 Bijlstra, Sjieuwke  26 dec 1765Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20325
4 Ennema, Annemarike Ages  21 juli 1698Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16019
5 Haitsma, Age Johannes  15 nov 1722Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16020
6 van der Veen, Harmina  10 okt 1787Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16083
7 van der Veen, Sijke Reinders  17 mrt 1786Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16082

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 78

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 Anna Klaeses  vóór 1614Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42939
2 Antie Atsedr  1654Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I13806
3 Antie Harmensdr  27 apr 1698Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16023
4 Atse Atses  16 dec 1620Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42932
5 Atse Intses  15 jul 1589Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42934
6 Claas Atzes (Nicolaus)  vóór 1653Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42930
7 Douwe van Botnia  1542Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I27214
8 Maaike Tietes  16 jul 1650Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42931
9 Tiete Thomasz  na 1628Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42948
10 Trijntje Keimpes  20 sep 1619Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42935
11 Yntze Atses  mrt 1591Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42936
12 Bölger, Taeke Cornelis  16 mrt 1877Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20277
13 Barendsma, Jan Jans  20 sep 1868Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20917
14 Bekkema, Jeltje  14 apr 1944Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I32310
15 Berkebijl, Antje  1818Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16102
16 Bijma, Pier Folkerts  26 jan 1946Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I32469
17 Boonstra, Grietje Pieters  25 okt 1945Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I43499
18 Bouma, Jelke  22 sep 1988Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I11177
19 Campen, Antje Epedr  vóór 1638Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42933
20 Campen, Epe Sickes  vóór 1631Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I42938
21 Campen, Oeds Sickez  na 1621Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I13812
22 Campen, Oedts Epez  na 1624Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I13807
23 van Camstra, Catharina (Tryn) Riencks  3 apr 1584Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I27502
24 de Leeuw, Bauke  Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I53867
25 Ennema, Annemarike Ages  1740Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16019
26 Faber, Cornelia  20 mei 1891Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20281
27 Faber, Sjoukje Ymes  8 sep 1894Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15972
28 Faber, Trijntje  29 apr 1906Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20288
29 Faber, Yme Sipkes  24 nov 1852Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15983
30 van Fons, Lieuwe Doeckes  16 jul 1500Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I948
31 Groenewoud, Antje Willems  30 jun 1919Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I43328
32 van Gumbach, Frits Hoofdman van Harlingen  1541Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I27195
33 Haagsma, Sander  26 aug 1959Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I51227
34 Haitsma, Johannes Hayes  feb 1767Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16018
35 Haitsma, Paulus Johannes  18 jun 1814Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16011
36 Hamstra, Fokke Jans  4 dec 1877Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I29227
37 Hamstra, Jan Fokkes  vóór 1870Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I29237
38 Hamstra, Pieter Bouwens  7 apr 1951Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I51786
39 Heidkamp, Fokke  13 nov 1846Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16146
40 Hofstede, Lijsbeth  20 jan 1972Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I19153
41 van Hottinga, Botje Jarigs  1541Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I27185
42 de Jong, IJmkje  16 jan 1960Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I34957
43 Land, Gosling  21 nov 1895Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20287
44 van der Meulen, Aegeus Haitsma  20 sep 1860Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20280
45 van der Meulen, Antje Haitsma  16 sep 1838Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15973
46 van der Meulen, Antje Haitsma  4 juni 1907Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20286
47 van der Meulen, Janneke Pieters  15 jan 1808Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I16012
48 van der Meulen, Jisselina  24 dec 1844Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15980
49 van der Meulen, Johannes Henderikus  20 jul 1881Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15971
50 van der Meulen, Sjoukje  11 mrt 1848Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20267

1 2 Volgende»Begraven

Treffers 1 t/m 7 van 7

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 van Camstra, Catharina (Tryn) Riencks  Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I27502
2 Hoekstra, Jan  28 jun 2003Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I45191
3 Laanstra, Thomas Geerts  Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I7485
4 van Martena, Hessel Sytzes  Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I27181
5 van Sjaerda, Edwer  8 nov 1510Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I940
6 van Dekema, Jarig Juws raadsheer en grietman  Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I22799
7 Wagenaar, Tietje Freerks  30 okt 1980Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I7476


Treffers 1 t/m 16 van 16

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 S.   I14164
2 Elzinga, Jan  vóór 1942Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I26891
3 Gaikema, Ietje Rintjes (Jeltje Rintjes)  1812Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I20862
4 de Haan, Gooitzen  ca. 1950Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I1838
5 Martena, Sytze  ca. 1520Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I27183
6 van der Meulen, Johannes Henderikus  1837Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I15971
7 Nicolai, Trijntje  24 mei 1909Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I21426
8 Pitstra, Rinze  vóór 1951Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I19150
9 Tanghe, M.   I8944
10 Tuininga, F.   I4424
11 van Nassau-Dietz, Willem V Batavus Prins van Oranje en vorst van Oranje-Nassau, Erfstadhouder der Verenigde Nederlanden  sep 1785Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I23627
12 Weening, Grietje (Griet)  1993Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I51816
13 Weening, Hebeltje  20 mrt 1906Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I46344
14 Weening, J.   I8943
15 Wiarda, Aemilius Predikant te Sexbierum  3 feb 1617Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I22515
16 Wiarda, Viglius  12 mei 1593Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I22487


Treffers 1 t/m 2 van 2

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 van Aylva, Sjoerd  1500Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I2115
2 Wiarda, Sjuck Pybes (Sjoerd Pybes) Potestaat van Oostergo  1400Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I22367


Treffers 1 t/m 6 van 6

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Fürst von Nassau-Siegen, Veldmaarschalk Johan Maurits "de Braziliaan"  dec 1664Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I23972
2 van Hottinga, Botje Jarigs  25 mrt 1517Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I27185
3 Sjaerda, Douwe  17 mrt 1456Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I926
4 Sjaerda, Douwe  13 aug 1459Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I926
5 Sjaerda, Douwe  13 dec 1465Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I926
6 zu Holstein-Schauenburg, Ritmeester Jobst II Herr von Gemen  14 jul 1572Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland I68004

Getrouwd

Treffers 1 t/m 22 van 22

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 /   1575Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F16911
2 /   1608Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F16918
3 /   dec 1635Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F16909
4 /   1 sep 1650Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F4656
5 /   29 aug 1751Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F21565
6 Boonstra / Postma   F425
7 Bouma / Faber  30 jul 1925Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F8847
8 Campen /   1580Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F16913
9 Elzinga / Koopmans  6 mei 1942Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F9628
10 Faber / Bijlsma  21 feb 1918Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F8845
11 Faber / Romar  26 mei 1806Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F5441
12 Haan / Koningsveld  26 mei 1910Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F1292
13 Haan / Tiedema  17 feb 1921Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F901
14 Hoogeveen / Veen   F4439
15 Meulen / Faber  5 mei 1837Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F5439
16 Meulen / Faber  24 apr 1840Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F7100
17 Meulen / Haitsma  22 jan 1798Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F5440
18 Pol / Faber  4 mei 1834Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F7091
19 Scheltema / Faber  19 nov 1841Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F7103
20 Taconis / Pol  24 nov 1859Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F7092
21 War / Faber  26 jan 1922Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F8846
22 Zelle / Meulen  4 jun 1873Franeker (Frjentsjer), Waadhoeke, Fryslân, Nederland F5435