Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland 


OpenStreetMap

Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.2019590, Longitude (Lengte): 6.1111271


Media

Foto's
Achtkarspelen
Achtkarspelen
Oorsprong/verklaring :
Het is een sprekend wapen; de 8 torens symboliseren de 8 kerspels/parochies in de gemeente.

Het huidige Achtkarspelen telt 12 dorpen en buurtschappen, maar ten tijde van de aanvraag waren dat er nog acht, namelijk Augustinusga, Buitenpost, Drogeham, Kooten, Kortwoude, Lutjepost, Surhuizum en Twijzel. Enkele van deze dorpen zijn inmiddels opgegaan in een van de andere, en nieuwe dorpen zijn ontstaan. Het wapen dateert in ieder geval al uit de middeleeuwen, aangezien een zegel met afdruk uit 1416 al een kerkgebouw met 8 torens te zien geeft, waarvan twee torens groter dan de andere. Binnen de gemeente komt het nog voor op een steen uit het vroegere grietenijhuis te Augustinusga. Deze steen uit de 17e eeuw vertoont een afbeelding met 8 kerktorens, 4 verschillende aan iedere kant, verder symmetrisch, met een boompartij op de voorgrond. Het geheel is niet in een schild geplaatst. De afwijkende kroon, 9 parels ipv een grietenijkroon, wordt gevoerd sinds 1818, waarom deze kroon is aangevraagd is onbekend. In 1984 werd een voorstel gedaan de kroon te vervangen, maar de gemeente heeft hiervan afgezien.

De gemeente gebruikt het wapen als zodanig op grensstenen, briefpapier ed, en gestyleerd op het gemeentehuis en andere minder offici
Drogeham
Drogeham
Drogeham
Drogeham
Oorsprong/verklaring :
De punt in het wapen symboliseert de betekenis van de dorpsnaam. Een droge landtong (zand) tussen het water; ham (of hem) betekent ook een door een dijk ingesloten stuk land. De klok verwijst naar het Buweklooster, dat in de 13de eeuw nabij Drogeham werd gesticht en waaraan alleen nog een klokkenstoel herinnerd. De aanziende koeienkop is een verwijzing naar de "Droegehamster", de benaming voor een niet al te vette koe.
In de gouden punt is de groene boom een verwijzing naar de brink, die eertijds in het centrum van het dorp lag en welke plek nog steeds "Ikebuorren" (Eikenbuurt) heet. De flesjes tenslotte vormen geen verwijzing naar dorstige inwoners, doch vormen samen met de kroon enkele van de attributen van St. Walburga; de heilige waaraan de middeleeuwse kerk is gewijd.

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk.

Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 556

1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Jan Andries  1675Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57182
2 Aafke Abrahams  1733Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I780
3 Aafke Pyters  12 jun 1757Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I271
4 Abraham Jeltes  26 jan 1760Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43362
5 Albert Jans  1719Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I773
6 Anne Sybrens  ca. 1735Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I15876
7 Antje Harmens  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I782
8 Antje Jans  1725Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I778
9 Antje Jeltes  08 nov 1763Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43364
10 Antje Taekes  1777Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42651
11 Feike Alberts  1753Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I20841
12 Geeltje Cornelis  1754Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42650
13 Geertje Boeles  9 dec 1731Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I24683
14 Goytzen Roelofs  1615Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42950
15 Grietje Idskes  1735Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57149
16 Haantjen Mekkes  feb 1697Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43693
17 Harmen Jans  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I779
18 Harmen Jans  ca. 1727Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I10522
19 Hepie  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I54643
20 Hiskjen Jeltes  08 mrt 1758Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43361
21 Jan Alberts  mei 1749Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42654
22 Jan Pyters  07 mei 1761Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I273
23 Kornelis Taekes  1782Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42652
24 Makke Fockes  1668Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57152
25 Marten Martens  ca. 1664Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8804
26 Orck Arjens  ca. 1592Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8890
27 Pytter Jans  1732Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I268
28 Roeloph Pyters  24 jan 1766Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I275
29 Sjoukje Sytses  1675Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46827
30 Sybrichje Sybes  ca. 1600Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8885
31 Symen Arjens  ca. 1595Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8884
32 Symon Pyters  21 jul 1758Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I272
33 Sytse Alberts  06 mrt 1759Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42656
34 Sytske Abrahams  13 sep 1722Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46578
35 Tiesck Ariensdr  ca. 1595Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8891
36 Tjeerd Symons  24 jan 1697Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I15871
37 Tjitske Tjeerds  25 dec 1727Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I15859
38 Trijntje Alberts  12 mei 1745Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42653
39 Tryn Arjens  ca. 1595Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8892
40 Wytse Ruerdts  1688Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57184
41 Wytske Hanses  9 jan 1724Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I15866
42 Ynskje Alberts  18 mei 1755Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42655
43 Ynskjen Jeltes  07 feb 1761Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43363
44 Ynskjen Pyters  24 aug 1755Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I270
45 Ynskjen Tjeerds  24 jan 1767Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I2630
46 van der Bey, Ykjen Timens  1784Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47630
47 "Spinder", Tjeerd Jans  jun 1736Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I777
48 Alberda / Spinder, Taeke Alberts  22 apr 1752Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42649
49 Alma  15 okt 1901Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47484
50 Alma, Aan  8 mei 1918Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I17397

1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 50 van 61

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 Antje Hendriks  29 okt 1693Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57185
2 Focke Makkes  19 okt 1690Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57139
3 Aaltje Geerts  09 jan 1735Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I781
4 Albert Jans  03 dec 1719Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I773
5 Antje Jans  10 aug 1725Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I778
6 Auke Oedses  17 mrt 1709Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46147
7 Grietje Jans  3 feb 1726Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I775
8 Jan Pyters  18 mrt 1764Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I273
9 Jelte Jans  4 mrt 1731Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I776
10 Jeltje Wytzes  27 nov 1712Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57163
11 Oeds Aukes  18 dec 1740Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46149
12 Pytter Jans  17 jan 1734Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I268
13 Roelof Pyters  18 mrt 1764Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I274
14 Roeloph Pyters  16 mrt 1766Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I275
15 Symon Pyters  27 aug 1758Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I272
16 Taeke Jans  12 dec 1723Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I774
17 Trijntje Alberts  17 feb 1746Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42653
18 Trijntje Aukes  14 aug 1737Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46148
19 Wijtske Wytses  11 mrt 1725Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I4341
20 Ynskje Alberts  10 aug 1755Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42655
21 Ynskjen Tjeerds  1 mrt 1767Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I2630
22 "Spinder", Tjeerd Jans  24 jun 1736Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I777
23 Alberda / Spinder, Taeke Alberts  11 juni 1752Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42649
24 Alma, Sjoukje Pieters  3 mrt 1754Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I9855
25 Bergsma, Hart Jakobs  01 mei 1796Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50363
26 Bergsma, Roel Harts  11 mei 1800Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50368
27 Bergsma, Wietske Jacobs  11 mei 1800Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50369
28 Bosma, Albert Jans  19 jun 1791Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I10880
29 Faber, Rinze Willems  17 mei 1789Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21739
30 de Ham, Jan Harmens  23 jun 1748Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I10523
31 Hamstra, Froukjen Jans  5 apr 1761Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57133
32 Hamstra, Jan Pieters  13 dec 1733Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57148
33 Kijlstra, Wijtske Harms  11 dec 1763Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I668
34 Kuipers, Bregtje Durks  04 apr 1806Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43385
35 Mozes, Geert Jeltes  04 apr 1806Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43379
36 Nicolai, Andrieske Gooitsens  14 mrt 1784Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47162
37 Nicolai, Antje Gooitzens  22 jun 1777Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42659
38 Nicolai, Atze Atzes  1 feb 1680Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42916
39 Nicolai, Atze Atzes  29 mrt 1689Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42919
40 Nicolai, Goitzen Pieters  31 mrt 1805Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42661
41 Nicolai, Houkjen Waatzes  7 jul 1790Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I15908
42 Nicolai, Pieter Atzes (Atzonis)  19 nov 1686Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42911
43 Nicolai, Roel Mekkes  5 mrt 1780Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43688
44 Nicolai, Tiete Atzes  22 mrt 1671Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42929
45 Nicolai, Waatze Symens  7 mei 1758Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11567
46 Nicolay, Frans Waatzes  12 mrt 1797Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I24530
47 Postma, Haye Kornelis  24 jan 1802Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50183
48 Postma, Jan Kornelis  22 mrt 1807Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50185
49 Postma, Kornelis Kornelis  16 feb 1812Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50187
50 Postma, Tjeerd Kornelis  30 apr 1809Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50186

1 2 Volgende»Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 238

1 2 3 4 5 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 Antje Hendriks  18 mei 1767Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57185
2 Aafke Abrahams  09 feb 1766Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I780
3 Aafke Pyters  22 jun 1757Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I271
4 Aaltje Geerts  1804Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I781
5 Albert Jans  1796Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I773
6 Antje Harmens  sep 1779Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I782
7 Antje Hepkes  22 okt 1813Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I22169
8 Antje Jans  01 feb 1780Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I778
9 Arjen Simonsz  1605Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8888
10 Baukjen Jacobs  mrt 1795Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I52816
11 Claas (Klaas) Folkerts  ca. 1765Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46620
12 Evert Hendricks  vóór 1681Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I20822
13 Geeltje Cornelis  vóór 1812Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42650
14 Geertje Boeles  23 aug 1822Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I24683
15 Geeske Gaukes  17 jul 1750Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I9852
16 Gerlske Tysses  19 apr 1671Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42923
17 Grietje Hedzers  na 1672Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57167
18 Grietje Idskes  vóór 1791Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57149
19 Haantjen Mekkes  1787Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43693
20 Hylke Andries  1781Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I24679
21 Jacob Harts  01 mei 1809Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50365
22 Jan Pyters  19 nov 1775Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I273
23 Jan Taekes (Teekes)  1750Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I276
24 Jelte Jans  1783Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I776
25 Jeltje Wytzes  na 1755Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57163
26 Pyter Jans  28 nov 1768Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57162
27 Pytter Jans  22 dec 1807Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I268
28 Roelof Pyters  27 feb 1765Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I274
29 Roeloph Pyters  22 nov 1775Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I275
30 Rompkjen Oercksdr  na 1629Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I8889
31 Symen Watzes  6 jun 1769Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11573
32 Tettie Goitzens  14 jun 1700Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42914
33 Tjimke Jans  1751Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I24681
34 Tjitske Pyters (Petrus)  23 sep 1835Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I675
35 Trijntje Aukes  vóór 1806Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46148
36 Wytse Ruerdts  vóór 1748Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57184
37 Wytske Hanses  25 jul 1756Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I15866
38 Alberda / Spinder, Taeke Alberts  09 dec 1823Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42649
39 Alma, Aan Fokkes  25 jan 1953Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I228
40 Alma, Albert  20 feb 1911Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11250
41 Alma, Aukje Alberts  03 jul 1971Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47470
42 Alma, Fokke Kornelis "Fokke kuureachje"  7 mrt 1976Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42674
43 Alma, Fokke Pieters  21 sep 1970Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47238
44 Alma, Geert Taekes  25 mei 1920Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47276
45 Alma, Geertje  8 mrt 1905Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11232
46 Alma, Sjoukje Pieters  mei 1751Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I9853
47 Alma, Tjipke  27 feb 1905Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11244
48 Alma, Tjipke  2 jul 1907Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11239
49 Alma, Wietske (Wieke)  12 jul 2015Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I54510
50 Alma, Wipke Aans  08 nov 1959Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I227

1 2 3 4 5 Volgende»Begraven

Treffers 1 t/m 50 van 50

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 Symon Pyters  09 okt 1772Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I272
2 Tettie Goitzens  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42914
3 Alma, Albert Fokkes  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I9147
4 Alma, Johannes Pieters  24 okt 1996Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47239
5 Alma, Pieter  5 jan 2011Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50625
6 Alma, Pieter Pieters  14 aug 2001Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47241
7 Alma, Pyter Aukes  mei 1771Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I9851
8 Alma, Sytze  23 aug 1993Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I54503
9 Alma, Wietske (Wieke)  16 jul 2015Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I54510
10 Alma, Wipke Aans  nov 1959Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I227
11 Bakker, Hendrik Oenes  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I20974
12 Carels, Jan  28 mei 1810Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I674
13 de Bruin, Johannes  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I48487
14 Gjaltema, Yfke  03 mrt 2007Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47242
15 Groen, Klaas  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I17524
16 de Haan, Aukje  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I25008
17 Hamstra, Alle  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I25005
18 Hoekstra, Sjoerd  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I16382
19 Hoogsteen, Willem  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I24704
20 Kloosterman, Ate Binderts  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I7494
21 Mozes, Klaas  14 jul 1998Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50690
22 N., N.  19 jun 1765Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I4060
23 Nicolai, Aan 'Rus'  apr 1974Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I321
24 Nicolai, Anne  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I325
25 Nicolai, Anne  24 feb 1984Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I55041
26 Nicolai, Ds. Atze Clases  7 aug 1701Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42913
27 Nicolai, Geeske  17 jan 2000Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I55036
28 Nicolai, Lolkje  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I9148
29 Nicolai, Pieter Atzes (Atzonis)  31 jan 1769Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42911
30 Nicolai, Willem Annes  21 feb 1973Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I226
31 Nijboer, Martien  17 okt 2013Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I4698
32 Nijboer, Sjoerdsje  15 jul 2015Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50626
33 Nijboer, Tjeerd Jan  18 jul 2014Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I4694
34 Pander, Jan  1 mrt 1993Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I2650
35 Postma, Haaije  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I49313
36 Pultrum, Sjoerd  2 jan 1991Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I45213
37 Reitsma, Janke Tjibbes  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I20982
38 Schievink, Geeske  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I48482
39 Schievink, Simme  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I49292
40 Schievink, Wipkje  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I49264
41 Spinder, Marten  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43160
42 Tabak, Johannes  17 feb 1938Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I3249
43 van der Meer, Jeltje  10 dec 2012Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I58129
44 van der Veen, Antje (Anne)  15 mei 2014Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I17523
45 van der Veen, Klaas  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I17212
46 Veenstra, W.   I50766
47 Wagenaar, Albert Freerks  25 sep 1973Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I7473
48 Wagenaar, Pietje Freerks  4 mei 1981Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I7479
49 van der Wal, Hielkje Jans  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I7481
50 Weening, Aukje Fokkes  Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I51789


Treffers 1 t/m 50 van 83

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Antje Jeltes  25 mei 1850Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43364
2 J.   I56935
3 Pytter Jans  1749Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I268
4 Alma, Antje Kornelis  6 mei 1875Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47447
5 van der Bij, IJtje Hendriks  nov 1855Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21511
6 van der Bij, Tetje Hendriks  30 aug 1854Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21504
7 Boomsma, Trijntje  okt 1904Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I48539
8 Bouma, Jantje Wobbes  10 mei 1917Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I7466
9 Coenraadts, A.   I13004
10 de Haan, M.   I56926
11 van der Ende, Aaltje  28 jan 1913Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I24984
12 Flink, Anskjen Symens  1765Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I269
13 Folkertsma, Antje Minnes  mei 1892Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I57790
14 de Haan, M.   I19479
15 Hamstra, Aaltje  13 mrt 1923Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I24993
16 Hoeksma, Jakob Annes  vóór 1924Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I16880
17 Hoekstra, Trijntje Sybrens  vóór 1845Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I13413
18 Hoogsteen / van der Hoog, Maaike Jans  vóór 1815Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I659
19 van Keulen, A.   I25065
20 Kooistra, G.   I25015
21 Kooistra, Sjoerd Wierds  na 1921Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42722
22 van der Meer, Trientje  12 mei 1898Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21417
23 Mozes, Abraham  14 sep 1936Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I24489
24 Mozes, Hendrikje Jeltes  13 dec 1872Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43388
25 Nauta, F.   I54365
26 Nicolai, A.   I15025
27 Nicolai, Andries  12 mei 1898Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21425
28 Nicolai, Atze Atzes  1785Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42919
29 Nicolai, Ds. Atze Clases  1670Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42913
30 Nicolai, Baukje  dec 1910Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42905
31 Nicolai, Durk  12 mei 1898Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21418
32 Nicolai, Durk  29 sep 1920Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21418
33 Nicolai, Grietje  27 jan 1937Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I12
34 Nicolai, Grietje  2 jul 1938Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I12
35 Nicolai, Mekke  nov 1904Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21688
36 Nicolai, Metske  12 mei 1898Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21416
37 Nicolai, Sake  12 mei 1898Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21427
38 Nicolai, Tjalling Annes  16 mei 1902Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I43664
39 Nicolai, Trijntje  12 mei 1898Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21426
40 Nicolai, Trijntje  3 okt 1908Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21426
41 Nicolai, Trijntje  18 jan 1916Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21426
42 te Nijenhuis, G.   I9030
43 Pander, L.   I10485
44 van der Ploeg, R.   I14073
45 Postmus, Atze  vóór 1942Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I7511
46 Rinzema, Anne Hendriks  27 apr 1873Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I11557
47 Schievink, Abraham (Bart)  1 jan 1900Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I48538
48 Schievink, Abraham (Bart)  okt 1904Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I48538
49 Schievink, H.   I49270
50 Schievink, N.   I49583

1 2 Volgende»
Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Alma, A.   I57054


Treffers 1 t/m 9 van 9

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Alma, Gerke Geerts  10 dec 1901Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I45235
2 Bekkema, Andries  17 dec 1892Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I53137
3 Bekkema, Jelle Andries  17 mrt 1870Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I47636
4 Bekkema, Willem  14 dec 1897Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I53139
5 Spinder, Fokke Pieters  09 dec 1907Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I93
6 Spinder, Pieter Siemens  16 mrt 1876Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I90
7 Spinder, Siemen Pieters  10 dec 1901Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I92
8 Spinder, Taeke  25 okt 1910Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I21
9 Spinder, Tjeerd Siemens  12 mrt 1874Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I221


Treffers 1 t/m 9 van 9

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 Baukjen Jacobs  11 nov 1781Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I52816
2 Jacob Harts  11 nov 1781Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I50365
3 Nicolai, Atze Atzes  12 sep 1707Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I42919
4 Ploeg, Pieter Jans  11 mei 1825Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I3168
5 Ploeg, Pieter Jans  1 apr 1828Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I3168
6 Tabak, Durk  15 dec 1915Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46957
7 Tabak, Durk  28 mrt 1917Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46957
8 Tabak, Durk  14 mei 1920Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46957
9 Witteveen, Heerke Tjerks (sterke Jerke)  1842Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland I46611

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 189

1 2 3 4 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 /   19 dec 1630Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F2918
2 /   26 jan 1690Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F21579
3 /   1695Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F18239
4 /   21 dec 1704Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F21596
5 /    F21597
6 /   25 jan 1733Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F17989
7 /   15 feb 1733Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F21584
8 /   30 jul 1747Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F8818
9 /   13 mrt 1748Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F3515
10 /   15 mei 1757Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F196
11 /   5 apr 1761Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F8819
12 /   10 mei 1761Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F5395
13 /   29 dec 1765Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F17991
14 /   01 apr 1770Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F197
15 /   31 mrt 1771Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F20089
16 / Bergsma  15 mrt 1795Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F19362
17 / Flink  27 okt 1754Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F58
18 "Spinder" /   25 dec 1763Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F198
19 "Spinder" / van Kooten (Kootstra)  24 sep 1780Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F199
20 Alberda / Spinder /   1775Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F16803
21 Alma / de Haan  02 feb 1901Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F18447
22 Alma / Postma   F1271
23 Alma / van der Tuin  25 mrt 1905Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F18395
24 Alma / Weidenaar   F3275
25 Atsma / Mozes  25 mei 1878Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F17287
26 Bakker / Ploeg  28 aug 1841Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F919
27 Bakker / van der Heide   F21944
28 Bekkema / Bijlsma  14 okt 1810Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F3466
29 Bekkema / Sluis  11 apr 1942Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F5925
30 Bergsma / Vries  18 mei 1850Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F5682
31 Boer / Storm   F195
32 Boersma / Wagenaar   F2414
33 Borger / Kooistra   F3329
34 Borger / Spinder   F20043
35 Borger / van der Meulen  11 nov 1922Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F18793
36 Braaksma / Iedema  13 jan 1860Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F3288
37 Broersma / van der Heide   F21900
38 Broersma / Weening   F21901
39 Bruining / Tabak  30 mei 1914Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F954
40 Dam / Pama   F3323
41 de Boer / Borger   F19645
42 Dekken / Iedema  26 apr 1851Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F3284
43 Dijkstra / van der Meer   F21940
44 Elzinga / Bekkema  23 aug 1924Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F3236
45 Elzinga / Hiemstra   F21879
46 Elzinga / Spoelstra   F3199
47 Elzinga / van der Veen   F21829
48 Graafstra / Hamstra  11 jan 1784Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F21568
49 Grofsmid / Slotegraaf  21 dec 1872Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F20590
50 Haan / Bijlsma   F3292

1 2 3 4 Volgende»
Treffers 1 t/m 2 van 2

   Gezin        Gezins-ID 
1 Spinder / van der Meulen  20 aug 1930Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland F18539
2 Westra / Bekkema   F21905