Surname Genealogy Pages

Wopcke Hylckes

Mannelijk ca. 1570 - 1647  (~ 77 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Aantekeningen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Wopcke Hylckes  
  Geboren ca. 1570  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Geslacht Mannelijk 
  13 aug 1634  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Wopke Hylckesz en Neel Aedesdr, echtelieden. te Oostermeer, alsmede Coene Roeleffsz en Gees Uylckesdr, echtelieden, wonende op Oostermeerderveen, verklaren ? 158 schuldig te zijn aan Wilt Geertsz te Oostermeer, voor zichzelf en voor zijn kinderen bij wijlen Fed Jansdr, terzake "gepachte leyen ofte clyng (klijn) cum annexis", liggende op het Zwartveen, voor de tijd van vijf jaar, volgens pachtbrief van heden; getuigen: Binnert Haersma en Folcke Ubles; Wopke en Coene tekenen met merken; daaronder stond een cessie (van Wilt Geertsz) op Aesge Oenes en Welmoed Metskesdr, el. aldaar, d.d. 12 januari 1632; verderop: Wopcke Hylckes draagt zijn aandeel in het contract over aan Aeble Martensz (is well. Ebe Martens, vgl. fol. 228) en Coene Roeleffs, elk voor de helft, 13 augustus 1634 
  16 mrt 1636  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Gercke Cornelisz, wonende op "de Teecke" (de Tieke, vermoedelijk onder Suameer), als curator over Tiamcke Evertsdr, weeskind van wijlen Evert Sioerts Haxta, in leven gewoond hebende te Oostermeer, draagt over aan Wopcke Hylckes, als curator over Ipck Evertsdr, weeskind van voornoemde Evert Sioerts Haxta bij Siucke Wopckedr (vgl. fol. 270v, daar: Stijntie Wopckedr) de eigendom van een halve schuur c.a., met de helft van "de plaets" waarop "de huysinge ofte schuyre" staat, met bomen en plantagie, waarvan de andere helft het weeskind (Ipck) reeds toebehoort, staande en gelegen op Snakkerburen bij de Wal te Oostermeer, bezwaard met ? 1 jaarlijkse grondpacht, hebbende Jantien Jansdr weduwe Haxta voornoemd ten oosten, Marten Franckes ten westen, strekkende ten zuiden en noorden "als naestlegers"; aldus verkocht voor ? 31 
  10 okt 1641  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Wopcke Hylckes en Neel Aededr, echtelieden te Oostermeer, verklaren fl.902-27-8 schuldig te zijn aan Gercke Cornelis aldaar, als mede voormomber over Jipck Evertsdr, weeskind van wijlen Evert Sioerts Haxta bij Stijntie Wopckedr daar: Siucke Wopckedr); de schuld komt voort uit de curatele ("tuteelschap") die ik Wopcke over het weeskind heb gehad; in die kwaliteit heb ik geld ontvangen uit handen van secretaris dr. Jacobus Buttinga uit de boelpenningen (opbrengst van het boelgoed) van Evert Sioerts, en ook uit de landen te Folsgare ("tot Folsgaeren"), ten profijte van het weeskind verkocht, en wegens verkochte eeuwige renten; onderpand: drie maden in Eestrumer mieden, drie akkers bouwland met twee kampen te Oostermeer, met mijn huizinge, levende have en inboedel;

  getuigen: Binnert van Harsma (tekent: Bennert Haersma), Harmen Lieuwes, Jan Krijns en de notaris J. Hempconi Goens 
  13 mrt 1643  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, hypotheekboek, datum: 13 maart 1643:

  Wopcke Hylckesz te Oostermeer neemt aan fl.40-10 te betalen aan Aesge Oenesz aldaar, wegens verteringen 
  Overleden 1647  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  ca. 1650  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Register betalingsordonnanties ontvanger generaal consumptiën, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 2675, blad 260v, aktenummer 851

  Gemeente: Leeuwarden

  Periode: 1649-1652

  Bijzonderheden:

  Wopcke Hijlckes tot Oostermeijer voor het missen van 12 viercante roeden Landts gebruijckt tot de nieuwe wegh van Eestrum ende Schuijlenburch geaccordeert f 25 ggld

  Toponiem: Oostermeer, Eestrum, Schuilenburg

  Uitleg: Wopke Hylckes een vergoedind ontvangen voor het afstaan van land voor een nieuwe weg 
  Persoon-ID I746  Spinder
  Laatst gewijzigd op 22 nov 2019 

  Gezin Neeltje Aedes,   geb. 1573, Garyp (Garijp), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 1641, Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 68 jaar) 
  Getrouwd 1595  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Kinderen 
  +1. Stijntje Wopckes,   geb. ca. 1600, Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. vóór 1628, Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 27 jaar)
  Evert Sjoerts Haxta  getr. 1623
  +2. Tjeerd Wopckes,   geb. 1618, Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. vóór 1674, Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd < 56 jaar)
  Sytske Gabes  getr. ca. 1652
   3. Ympkje Wopckes,   geb. ca. 1620, Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Laatst gewijzigd op 25 nov 2018 
  Gezins-ID F183  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGeboren - ca. 1570 - Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - 1595 - Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Link naar Google Earth
  Link naar Google Maps - Wopke Hylckesz en Neel Aedesdr, echtelieden. te Oostermeer, alsmede Coene Roeleffsz en Gees Uylckesdr, echtelieden, wonende op Oostermeerderveen, verklaren ? 158 schuldig te zijn aan Wilt Geertsz te Oostermeer, voor zichzelf en voor zijn kinderen bij wijlen Fed Jansdr, terzake "gepachte leyen ofte clyng (klijn) cum annexis", liggende op het Zwartveen, voor de tijd van vijf jaar, volgens pachtbrief van heden; getuigen: Binnert Haersma en Folcke Ubles; Wopke en Coene tekenen met merken; daaronder stond een cessie (van Wilt Geertsz) op Aesge Oenes en Welmoed Metskesdr, el. aldaar, d.d. 12 januari 1632; verderop: Wopcke Hylckes draagt zijn aandeel in het contract over aan Aeble Martensz (is well. Ebe Martens, vgl. fol. 228) en Coene Roeleffs, elk voor de helft, 13 augustus 1634 - 13 aug 1634 - Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Link naar Google Earth
  Link naar Google Maps - Gercke Cornelisz, wonende op "de Teecke" (de Tieke, vermoedelijk onder Suameer), als curator over Tiamcke Evertsdr, weeskind van wijlen Evert Sioerts Haxta, in leven gewoond hebende te Oostermeer, draagt over aan Wopcke Hylckes, als curator over Ipck Evertsdr, weeskind van voornoemde Evert Sioerts Haxta bij Siucke Wopckedr (vgl. fol. 270v, daar: Stijntie Wopckedr) de eigendom van een halve schuur c.a., met de helft van "de plaets" waarop "de huysinge ofte schuyre" staat, met bomen en plantagie, waarvan de andere helft het weeskind (Ipck) reeds toebehoort, staande en gelegen op Snakkerburen bij de Wal te Oostermeer, bezwaard met ? 1 jaarlijkse grondpacht, hebbende Jantien Jansdr weduwe Haxta voornoemd ten oosten, Marten Franckes ten westen, strekkende ten zuiden en noorden "als naestlegers"; aldus verkocht voor ? 31 - 16 mrt 1636 - Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Link naar Google Earth
  Link naar Google Maps - Wopcke Hylckes en Neel Aededr, echtelieden te Oostermeer, verklaren fl.902-27-8 schuldig te zijn aan Gercke Cornelis aldaar, als mede voormomber over Jipck Evertsdr, weeskind van wijlen Evert Sioerts Haxta bij Stijntie Wopckedr daar: Siucke Wopckedr); de schuld komt voort uit de curatele ("tuteelschap") die ik Wopcke over het weeskind heb gehad; in die kwaliteit heb ik geld ontvangen uit handen van secretaris dr. Jacobus Buttinga uit de boelpenningen (opbrengst van het boelgoed) van Evert Sioerts, en ook uit de landen te Folsgare ("tot Folsgaeren"), ten profijte van het weeskind verkocht, en wegens verkochte eeuwige renten; onderpand: drie maden in Eestrumer mieden, drie akkers bouwland met twee kampen te Oostermeer, met mijn huizinge, levende have en inboedel; getuigen: Binnert van Harsma (tekent: Bennert Haersma), Harmen Lieuwes, Jan Krijns en de notaris J. Hempconi Goens - 10 okt 1641 - Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Link naar Google Earth
  Link naar Google Maps - Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, hypotheekboek, datum: 13 maart 1643: Wopcke Hylckesz te Oostermeer neemt aan fl.40-10 te betalen aan Aesge Oenesz aldaar, wegens verteringen - 13 mrt 1643 - Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsOverleden - 1647 - Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Link naar Google Earth
  Link naar Google Maps - Register betalingsordonnanties ontvanger generaal consumptiën, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 2675, blad 260v, aktenummer 851 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1649-1652 Bijzonderheden: Wopcke Hijlckes tot Oostermeijer voor het missen van 12 viercante roeden Landts gebruijckt tot de nieuwe wegh van Eestrum ende Schuijlenburch geaccordeert f 25 ggld Toponiem: Oostermeer, Eestrum, Schuilenburg Uitleg: Wopke Hylckes een vergoedind ontvangen voor het afstaan van land voor een nieuwe weg - ca. 1650 - Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Stad/Dorp       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Aantekeningen 
  • Beroep:
   boerDeze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.