Voornamen Lijst: Begint met Y


Alle voornamen beginnend met Y, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. van Ydt Tjaertsdr (1)
2. Y. (1)
3. Yannick (2)
4. Yanyi (1)
5. de Yara (1)
6. Yaropolk (1)
7. Yaropolk II Vladimirovich (1)
8. Yaroslav (1)
9. Yaroslav "Mudriy" Vladimirovich (1)
10. Yaroslav II (1)
11. Yaroslav Vsevolodovich (1)
12. Yasmine Laurine (1)
13. Ybele (3)
14. Ybele Binnes (1)
15. Ybele Harmens (4)
16. Ybele Marten (1)
17. Ybele Sjoerd (1)
18. Ybele Wybes (1)
19. de Ybeltje (1)
20. Ybeltje (8)
21. Ybeltje (Ida) (1)
22. Ybeltje (Iep) (2)
23. Ybeltje (Ypie) (1)
24. Ybeltje Benedictus (1)
25. Ybeltje Dates (2)
26. Ybeltje Gaatzes (1)
27. van Ybeltje Harmens (1)
28. Ybeltje Hinnes (1)
29. Ybeltje Iris (1)
30. de Ybeltje Jans (1)
31. Ybeltje Joostens (1)
32. Ybeltje Lubberts (1)
33. Ybeltje Pieters (1)
34. Ybeltje Ritskes (1)
35. Yck Sapes (1)
36. Yda Wiglesdr (1)
37. van Yde (1)
38. Yde (2)
39. van der Yde (1)
40. van der Yde Bouwes (1)
41. de Yde Sytzes (1)
42. van Ydt (1)
43. Ydt (2)
   44. Ydt Bottesdr (1)
45. Ydt Hettesdr (1)
46. Yede (1)
47. Yeep (1)
48. Yel Jel/Jitske Hettingha (1)
49. Yescke Pybes (1)
50. Yfcke Bauckes (1)
51. Yfke (4)
52. Yge Martens (Iege) (1)
53. Yinthe (2)
54. Yje Sietses (1)
55. van der Yke (1)
56. Yke (5)
57. Yke Eeuwes (1)
58. Yke Johanna (Ineke) (1)
59. Yke Rienks (1)
60. van den Ykje (Ykie) (1)
61. Ykje Berends (1)
62. Ykje Willems (1)
63. van der Ykjen (1)
64. Ykjen Timens (1)
65. Yle (3)
66. Yle Jurjen (1)
67. Yle Jurjens (1)
68. Ylike Knutsdotter (1)
69. Ylja (2)
70. van de Ylja (1)
71. Ylse (2)
72. van der Ylse (2)
73. Ylse Ines (1)
74. Ymck Fransdr (1)
75. Ymck Fredericksdr (1)
76. Ymck Harings (1)
77. Ymck Offckesdr (1)
78. van Ymck Sickedr (1)
79. Ymckien Lipckes (1)
80. Yme (3)
81. van der Yme (1)
82. Yme Feikes (1)
83. Yme Johannes (1)
84. Yme Lippes (1)
85. Yme Sipkes (1)
86. Ymi (1)
   87. Ymke Jans (1)
88. Ymkje (5)
89. Ymkje Anna (1)
90. Ymkje Bartels (1)
91. Ymkje Diddes (1)
92. de Ymkje Douwes (Iemkje) (1)
93. Ymkje Fokkes (1)
94. Ymkje Jans (1)
95. Ymkje Louws (1)
96. Ymkjen Filippus (1)
97. Ymman (Imma) (1)
98. Ymoete (1)
99. Ympke Elisabeth (1)
100. Ympkje Wopckes (1)
101. Yne Pieter (1)
102. Yneke (2)
103. Yneke (Ynske) (1)
104. Ynje (Ynske) Geerts (1)
105. Ynje Minzes (1)
106. Ynne Pieters (1)
107. van der Ynse (2)
108. Ynse Reinders (1)
109. Ynske (2)
110. Ynske Alberts (1)
111. Ynske Everts (1)
112. Ynske Hendriks (1)
113. Ynske Jacobs (1)
114. Ynske Ruurds (1)
115. Ynskje (18)
116. van den Ynskje (1)
117. de Ynskje (1)
118. van der Ynskje (1)
119. Ynskje Aans (1)
120. Ynskje Alberts (3)
121. Ynskje Dirkje (1)
122. Ynskje Fokkes (4)
123. Ynskje Hayes (1)
124. Ynskje Ineke (Ineke) (1)
125. van der Ynskje Pieters (1)
126. Ynskje Sikkes (1)
127. Ynskje Taekes (1)
128. de Ynskje Willems (1)
129. Ynskjen (1)
   130. Ynskjen Feikes (1)
131. Ynskjen Jans (1)
132. Ynskjen Jeltes (1)
133. Ynskjen Pyters (1)
134. Ynskjen Tjeerds (1)
135. Yntske Johannes (1)
136. Yntze (1)
137. Yntze Atses (1)
138. de Ynze (3)
139. Ynze (9)
140. Ynze Durks (1)
141. de Ynze Reinders (1)
142. Yo (1)
143. Yoeri (1)
144. Yoeri (Sjoerd) (1)
145. Yolanda (2)
146. Yolande (1)
147. Yolanthe (1)
148. Yoran (1)
149. Yori (1)
150. Yorrick (1)
151. Youp Joop (1)
152. Youri (2)
153. van Ypck (1)
154. Ypck Wierds (1)
155. Ypckjen Everts (1)
156. Ype (4)
157. Ype (Epe) (1)
158. van der Ype Bokkes (1)
159. Ype Edses (3)
160. Ype Ypes (1)
161. van der Ypie (1)
162. Ypie (7)
163. Ypie Joelle Sietske (1)
164. Ypje (Ypie) (1)
165. Ypk Wierds (2)
166. Ypk Ynses (2)
167. Ypke (1)
168. Ypkje (1)
169. Yppie (1)
170. de Yrsa Ynskje (1)
171. Yteke (1)
172. van der Ytje (2)
   173. de Ytje (1)
174. Ytje (13)
175. Ytje Alles (3)
176. Ytje Atzes (1)
177. Ytje Baukes (1)
178. Ytje Dirks (1)
179. Ytje Eelkes (1)
180. Ytje Everts (1)
181. Ytje Halbes (1)
182. Ytje Harms (1)
183. Ytje Jelles (1)
184. Ytje Keimpes (1)
185. Ytje Klasens (1)
186. Ytje Lammerts (1)
187. Ytje Martens (1)
188. Ytje Rykeles (1)
189. Ytje Tjeerds (1)
190. Ytje Wierds (1)
191. Ytje Ynses (1)
192. Ytjen Geerts (Ytzen) (1)
193. Yts (Ytje) (1)
194. Yts Foockes (1)
195. Yttje (1)
196. Yttje Aukes (1)
197. Yttje Brongers (2)
198. Yttje Harmens (1)
199. van Yttje Hermanus (1)
200. Yttje Martens (1)
201. Yttje Willems (1)
202. Ytze (2)
203. Ytzen (2)
204. Yuri Dolgoruki (1)
205. Yvar (1)
206. Yvette (1)
207. Yvo Bocko (1)
208. Yvon (2)
209. Yvonne (22)
210. Yvonne Helena (1)
211. Yvonne Marian (1)
212. Yvonne Marion (1)
213. Yvonne Theadora Geertruida (1)