Ype Ypes

Mannelijk ca. 1570 -


Generaties:      Standaard    |    Compact    |    Alleen tekst    |    Register    |    PDF

(Opm.: Scroll eventueel naar beneden of naar rechts om alles te kunnen zien.)

Roord Edses
Mannelijk 1658-1738
Dedde Edses
Mannelijk ca. 1660-1721
Lubke Jacobs
Vrouwelijk 1660-1686
 = Nieuw overzicht
Gepke Wijbrens
Vrouwelijk 1660-vóór 1710
 = Nieuw overzicht
Ype Edses
Mannelijk 1667-1670
Ype Edses
Mannelijk 1670-1677
Ype Edses
Mannelijk 1677-
Aetse Roords
Mannelijk ca. 1630-vóór 1695
Reynsch Diddes
Vrouwelijk ca. 1630-vóór 1706
Sipkje Roords
Vrouwelijk ca. 1638-
Antje Roords
Vrouwelijk ca. 1640-
Roord Ypes
Mannelijk ca. 1600-ca. 1664
Dieucke Gosses
Vrouwelijk ca. 1606-ca. 1695
Ype Ypes
Mannelijk ca. 1570-
Antje Sjoerds
Vrouwelijk ca. 1570-