(Levens)Verhalen


Treffers 101 t/m 150 van 168     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
101
Karakterbeschrijving door Alexander Cohen
Karakterbeschrijving door Alexander Cohen
 
 
102
Kinderen durven nooit langs een bepaalde dikke boom te lopen, omdat het op die plaats spookt.
Kinderen durven nooit langs een bepaalde dikke boom te lopen, omdat het op die plaats spookt.
Status: Gelokaliseerd;  
 
103
Kinderen worden gewaarschuwd niet middenop de weg te lopen omdat er lijkstoeten kunnen passeren. De lijkstoeten zijn een voorbode van een sterfgeval.
Kinderen worden gewaarschuwd niet middenop de weg te lopen omdat er lijkstoeten kunnen passeren. De lijkstoeten zijn een voorbode van een sterfgeval.
Status: Gelokaliseerd;  
 
104
Klaas Nicolai in NOI
Klaas Nicolai in NOI
Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '46. Na aankomst te Soerabaja werd het bataljon belast met bewakingstaken in en om de stad. Tijdens de 1e politionele actie, die startte op 21 juli 1947, kwam slechts een klein deel van het bataljon in actie. Op 3 augustus trok de 1e cie samen met 4-GRGr op naar Grissee. Diezelfde dag landde een Peloton van de 3e cie samen met mariniers bij Kamal op Madoera. Gehinderd door zeer veel mijnen en vliegtuigbommen, welke in de wegen en in de bomen hingen, rukte de colonne op naar Bangkalan. In het verloop van de actie werden er meer Jagers overgebracht naar Madoera.

Medio september was het bataljon geheel op Madoera en waren de plaatsen Pamekasan, Arosbaia, Ketapang vast in handen. In september vertrokken de mariniers weer naar Java. Ook de 3e cie vertrok naar Java en werd gelegerd bij Perning in het vak van 4-GRPIr. Eind 1947 keerde het weer terug op Madoera. Door intensief te patrouilleren werd west Madoera gezuiverd en keerde de rust op het eiland weer terug. Bij de bezetting van oost Madoera, op 10 november, had het bataljon slechts een ondersteunende taak. Op 28 januari 1948 werd de 2e cie verplaatst naar Soerabaja en ingezet voor wachtdiensten. Later werd het gelegerd bij 4-GRGr te Gempol Kerep. Een peloton werd in februari ter ondersteuning gelegerd in Djember om de evacuatie van de TNI uit de 'pockets' te begeleiden.

Voor de aanvang van de 2e politionele actie werd het bataljon (minus de 3e cie) geleidelijk teruggeplaatst op Java. Bij aanvang van de 2e actie, op 19 december 1948, had het bataljon als taak, het veiligstellen van het reeds bezette gebied. Dit hield in dat de compagnieën langs het oude front 'zwierven' en daar invielen waar de bezetting te zwak geacht werd. Maar in de loop van de actie concentreerde het bataljon zich rond Modjokerto en bezette het o.a. Modjoagoeng en Djombang. Begin januari 1949 kreeg het ook de bezetting van Kertosono en Ngandjoek toegewezen. Op 6 januari 1949 nam het Madioen over van de mariniers. Nadat op 8 januari ook de 3e cie teruggeplaatst was op java was het bataljon gelegerd in het gebied op de lijn van Madioen tot Kertosono, waar het een zware tijd tegemoet ging. Bij een vierdaagse actie "Panter" werd het gebied nog uitgebreid met de plaats Magetan. In juni werd Madioen overgedragen aan de G-Brigade. Begin juli en augustus werden Trenggalek, Toeloengagoeng en Blitar overgenomen van 4-GRPIr. Na 8 december werd dit gebied weer overgedragen aan de TNI, waarna het bataljon werd gelegerd rond Djember en Loemadjang. Op 17 februari 1950 vertrok het bataljon naar Soerabaja in afwachting van de repatriëring. 
 
105
Krantenartikel 60 jarig huwelijk tabak mozes
Krantenartikel 60 jarig huwelijk tabak mozes
 
 
106
Krantenbericht aanrijding Engelina Deuling
Krantenbericht aanrijding Engelina Deuling
 
 
107
Kroegbaas Rabbert in het zonnetje gezet.
Kroegbaas Rabbert in het zonnetje gezet.
 
 
108
Leo Iwema
Leo Iwema
Status: Gelokaliseerd;  
 
109
Levensverhaal
Levensverhaal
 
 
110
Levensverhaal van Trijntje Spinder
Levensverhaal van Trijntje Spinder
Zoals verteld door kleinzoon Hero Pruis 
 
111
Lt Charlotte Pitstra, 25, of the Royal Signals, had just finished first in a downhill race when she became ill and was airlifted to hospital.
The 'superfit' skier died a short time later and the medical authorities in Austria are still trying to determine the cause of death.
Lt Charlotte Pitstra, 25, of the Royal Signals, had just finished first in a downhill race when she became ill and was airlifted to hospital. The "superfit" skier died a short time later and the medical authorities in Austria are still trying to determine the cause of death.
 
 
112
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
113
Meisje overleden bij instorten dug-out in Twijzel
Meisje overleden bij instorten dug-out in Twijzel
In het Friese Twijzel is woensdagmiddag een stenen dug-out op een sportveld ingestort. Hierbij is een meisje in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

Op sportpark De Moune aan de Mounewei was een schoolkorfbaltoernooi gaande, waaraan zeker duizend kinderen deelnamen.

Het meisje zat in groep zes van basischool de Bernebr 
 
114
Mensen die in het bezit zijn van een wisseldaalder hebben hun ziel aan de duivel verkocht.
Mensen die in het bezit zijn van een wisseldaalder hebben hun ziel aan de duivel verkocht.
Status: Gelokaliseerd;  
 
115
Met pijl en boog schoot Harm van de Bij de heer de Haan de pet van het hoofd
Met pijl en boog schoot Harm van de Bij de heer de Haan de pet van het hoofd
 
 
116
Naamgeving 1811
Naamgeving 1811
Kloosterman, Dedde Oenes, Zwaagwesteinde
Mairie Veenwouden, fol. 91 
 
117
Nachtelijke lijkstoet<br>
Nightly body procession
Nachtelijke lijkstoet
Nightly body procession

Status: Gelokaliseerd; Een man ziet 's nachts een lijkstoet en maakt zich bang uit de voeten.
A man sees a body procession at night and runs home, frightend. 
 
118
Necrologie Gerrit Spinder 1985
Necrologie Gerrit Spinder 1985
 
 
119
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
120
Notariele akte verhuur
Notariele akte verhuur
 
 
121
Obituary Calvin 'Cal' Spender
Obituary Calvin "Cal" Spender
 
 
122
Obituary of Sjoukje Bruinsma
Obituary of Sjoukje Bruinsma
 
 
123
Om heksen te weren moet je duivelsdrek onder de drempel stoppen.
Om heksen te weren moet je duivelsdrek onder de drempel stoppen.
Status: Gelokaliseerd;  
 
124
Om hekserij af te weren moet je duivelsdrek onder de drempel stoppen. De heksen kunnen dan je huis niet eens binnengaan.
Om hekserij af te weren moet je duivelsdrek onder de drempel stoppen. De heksen kunnen dan je huis niet eens binnengaan.
Status: Gelokaliseerd;  
 
125
Om nachtmerries te weren moet je meel strooien op je beddenplank of op de stoel voor je bedstee. Nachtmerries plagen ook vaak paarden door hun manen te vlechten. De vlechten zijn niet te ontwarren: ze moeten eruitgesneden worden.
Om nachtmerries te weren moet je meel strooien op je beddenplank of op de stoel voor je bedstee. Nachtmerries plagen ook vaak paarden door hun manen te vlechten. De vlechten zijn niet te ontwarren: ze moeten eruitgesneden worden.
Status: Gelokaliseerd;  
 
126
Op een bepaalde plaats hoorde men vaak hulpgeroep uit een poel komen. Een paar jaar later verdronk er daadwerkelijk iemand in die poel. Het hulpgeroep is een voorbode van de naderende verdrinkingsdood geweest.
Op een bepaalde plaats hoorde men vaak hulpgeroep uit een poel komen. Een paar jaar later verdronk er daadwerkelijk iemand in die poel. Het hulpgeroep is een voorbode van de naderende verdrinkingsdood geweest.
Status: Gelokaliseerd;  
 
127
Op een bepaalde plek spookte een spookhond, die de mensen bang maakte
Op een bepaalde plek spookte een spookhond, die de mensen bang maakte
 
 
128
Op een spookplaats doolt 's nachts een dikke zwarte hond rond. Het is een spookdier.
Op een spookplaats doolt 's nachts een dikke zwarte hond rond. Het is een spookdier.
 
 
129
Op een spookplaats rent rond middernacht altijd een plaagbeest rond in de gedaante van een grote zwarte hond.
Op een spookplaats rent rond middernacht altijd een plaagbeest rond in de gedaante van een grote zwarte hond.
 
 
130
OP ZOEK NAAR ROOTS - 29
OP ZOEK NAAR ROOTS - 29
Sa troch de jierren hinne ha ik wol gauris manlju troffen dy't froeger as soldaat yn Indië west hienen 
 
131
Opmerkelijke verhalen, gebeurtenissen en of anekdotes, in en om Harkema
Opmerkelijke verhalen, gebeurtenissen en of anekdotes, in en om Harkema
 
 
132
Opsporingsbericht ontsnapping uit gevangenis 1919
Opsporingsbericht ontsnapping uit gevangenis 1919
 
 
133
Overlijden van Herman
Overlijden van Herman
 
 
134
Overlijdensannonce
Overlijdensannonce
 
 
135
Overspel schoondochter
Overspel schoondochter
 
 
136
Pierke Alma
Pierke Alma
Status: Gelokaliseerd; De enige Friese voetballer in de geschiedenis die de kwaliteiten van Abe Lenstra enigszins benaderde 
 
137
Pieter Weening
Pieter Weening
Status: Gelokaliseerd; Op weg naar de tourzege 
 
138
Poging tot moord
Poging tot moord
De arbeider B. O. onder Surhuizum ging den 12 December j.l. naar zijn meisje Froukje Pieters, die als meid diende bij den landbouwer Van der Leij, doch vernam daar, dat zij bij de familie P. was, een klein half uur hier vandaan, daarom hij daar heen ging. Toen hij met Froukje stond te praten, kwam ook Feikje P. er bij en noodigde hen in huis te koffiedrinken. Zoo bleven ze daar tot ruim 10 uur en in dien tijd had hij wel gezien, dat Haije P. uit een kist in de kamer een jas en een revolver gekregen had en met een lichtje de kamer was uitgegaan, maar verder had hij daaraan geen aandacht geschonken. Toen hij met Froukje vertrok ging Feikje op haar verzoek een eind mee en deelde hen mee, dat hare broers Jan en Haije, de een met een revolver de andere met een scheermes, waren weggegaan. Doch ook dit wekte geen argwaan bij hem, want hij had nooit iets met hen gehad en wist niet dat Haije ook werk gemaakt had van Froukje; dit vernam hij later van haar en dat zij niets van Haije wilde weten. De landbouwer Van der Leij woont een eindje van den straatweg af en toen zij met hun drieën op het pad naar de boerderij waren, kwam Haije uit den slootswal op hem toe en vroeg hem, om terug te gaan. Bareld zei : „voor den boer ga ik wel terug, niet voor jou ;" Haije vroeg het hem voor de tweede keer, waarop hij antwoordde: „vanavond niet.' Daarop komt Jan achter een boom weg en nu pakken Jan en Haije tezamen Bareld beet, slaan hem, gooien hem op den grond en schoppen hem. Bareld wordt echter door de beide meisjes ontzet; maar zij vallen hem weer aan en terwijl Haije hem van achteren aangrijpt, haalt Jan, die op circa 2 meter voor hem staat, een revolver uit zijn jas, legt rechtuit op Bareid aan en schiet af. Intusschen had Bareld, die deze bewegingen en dat wapen gezien bad, zich ten deele omgedraaid en dientengevolge ontving hij slechts een schampschot op de bovenkant van zijn linkerarm. Froukje riep: „Klaas (dat is de knecht van Van der Leij) doe open, ze vermoorden Bareld." Deze lag echter te bed en vroeg eerst nog aan den boer of hij mocht opendoen, toen schoof hij de grendels van de deur en zoo kwamen Froukje en Bareld in huis, waar zij hoorden dat Haije riep: „straks moet je naar huis en als je er uit komt, dan snijden wij je aan riemen.' Uit vrees is hij daar toen langer in huis gebleven. Feikje was intusschen uit vrees dat er meer gebeuren zou naar de politie geloopen om deze te hulp te roepen. In dien tijd passeerden daar Sjoerd en Jan Boonstra, die aan Haije en Jan vroegen wat er was. Met hen pratende, zei Jan tegen Haije: „waar hest don dat ding, is 't wel vertrouwd dat je 't bij je hebt?" Even later komt de politieagent Mijnheer en vraagt aan Haije, Jan heeft hij niet gezien, naar den revolver. Deze zei er geen te hebben, bevoel mij maar; en werkelijk vond Mijnheer niets bij hem. Toen Mijnheer weg was en zij dicht bij huis waren, zei Haije: „dat hij even terug moest naar Feenstra, waar hij iets onder de heg moest weghalen." Ter hoogte van Feenstra had n.l. Mijnheer hem naar den revolver gevraagd. Nu bleek later, dat in den mouw der jas van Bareid en in de voering een rond gaatje was, maar geen gat waar de kogel weer was uitgegaan en dat het wondje aan den arm van weinig beteekenis was, waarop de heeren dr. Meindersma en de luitenant Hoogervorst als deskundigen gehoord, oor. deelden: als op zoo'n korten afstand op iemand met een revolver geschoten wordt en dan de kogel niet verder doordringt of een uitweg door het kleedingstuk maakt, dat het dan een wapen van slechte constructie is. De beklaagden erkennen dat zij, toen Bareid, Froukje en Feikje naar Van der Leij gingen, langs een korteren weg over het land daarheen zijn gegaan om Bareld te keeren met Froukje in huis te gaan; maar zij ontkennen al het overige. De Subst. Off. van Justitie, mr. H. G. v. Sonsbeek, achtte evenwel het ten laste gelegde bewezen en vorderde dat beklaagden zullen schuldig verklaard worden aan mishandeling door twee vereenigde personen met voorbedachten rade, Jan bovendien aan poging tot moord en dat zij veroordeeld zullen worden : Jan tot 4 jaar, Haije tot 3 mnd. gevangenisstraf.
De rechtbank te Leeuwarden heeft de vorige week uitspraak gedaan in de reeds vroeger medegedeelde zaak van de gebr. Jan en Haije P., beschuldigd van poging tot moord op B. O. te Surhuizum. Uit het getuigenverhoor was gebleken, dat beide beklaagden B. O. op verraderlijke wijze hadden aangegrepen, geschopt en geslagen, terwijl Jan P. ook nog een revolver op hem afgeschoten doch slechts zeer licht gewond had. Het 0. M. eischte tegen Jan P., wegens poging tot moord, 4 jaren, en tegen maatje P., wegens mishandeling, 3 maanden gevangenisstraf. De rechtbank heeft Jan P. vrijgesproken van poging tot moord, doch beiden schuldig verklaard aan mishandeling met voorbedachten rade door twee vereenigde personen, en hen veroordeeld ieder tot 3 maand gevangenisstraf. 
 
139
Popfoto
Popfoto
 
 
140
Rechtzaken - Rechtbank te Leeuwarden
Rechtzaken - Rechtbank te Leeuwarden
2. Gerke F. v. d. V.. 17 jaren, en Jille F. v.d. V.,
27 jaren, arbeiders te Harkema-Opeinde, beschuldigd
dat zij den 7 Februari 1.1. een kip van hunnen buur-
man Ö. Spinder weggenomen en verkocht hebben.
Do Rechtbank heelt hen vrijgesproken. 
 
141
Rinze & Sjoerd Kooistra
Rinze & Sjoerd Kooistra
Status: Gelokaliseerd;  
 
142
Roel Spinder en Willie de Haan achter de vitrine in hun 'Heideroosje'
Roel Spinder en Willie de Haan achter de vitrine in hun "Heideroosje"
 
 
143
Roseboom eigenaar Keizersgracht 64 en een suikerplantage in Suriname
Roseboom eigenaar Keizersgracht 64 en een suikerplantage in Suriname
 
 
144
Rudolph is de geschiedenis ingegaan als de maker van dit lied
Rudolph is de geschiedenis ingegaan als de maker van dit lied
Spotliedje gemaakt door de echtgenoot van Mata Hari, toen als luitenant in Atjeh. Lied werd "graag en dikwijls gezongen" 
 
145
Sage uit Schildwolde
Sage uit Schildwolde
God wreekt, waar Hij niet spreekt 
 
146
Sebo en Tyada woonden omstreeks 1630 op de boerderij 'Huningaheerd' te Oostwold, die toen nog een burcht was. Vóór die tijd was het in bezit van de Tiddinga's. Door zijn huwelijk werd hij bezitter van de Tiddingaborg te Beerta. Hij was daarkerkvoogd van 11 apr. 1630 tot 27 febr. 1658, waarin hij het laatst in het protocol voorkomt. Op 11 juni 1658 gelast hij de predikant te Beerta een nieuwe kerkvoogd te doen aanstellen.
Met zijn vrouw verkoopt hij een stukje land te Beerta op 19 mrt 1632 en op 28 mrt 1635, verhuurt hij land te Midwolderhamrik (geërfd van wijlen hopman Haeicko Tammens en Ike (grootouders van zijn vrouw) volgens scheiding tussen erfgenamen van Tammo Hayens) op 8 mei 1642, koopt land te Oostwold 16 juni 1648, verkoopt een deel in land (gekocht 26 mrt 1650) op 10 sept. 1651, verkoopt 5 deimten 12 juni 1657 en een huisplaats 24 jan. 1658.
Sebo en Tyada woonden omstreeks 1630 op de boerderij "Huningaheerd" te Oostwold, die toen nog een burcht was. Vóór die tijd was het in bezit van de Tiddinga's. Door zijn huwelijk werd hij bezitter van de Tiddingaborg te Beerta. Hij was daarkerkvoogd van 11 apr. 1630 tot 27 febr. 1658, waarin hij het laatst in het protocol voorkomt. Op 11 juni 1658 gelast hij de predikant te Beerta een nieuwe kerkvoogd te doen aanstellen. Met zijn vrouw verkoopt hij een stukje land te Beerta op 19 mrt 1632 en op 28 mrt 1635, verhuurt hij land te Midwolderhamrik (geërfd van wijlen hopman Haeicko Tammens en Ike (grootouders van zijn vrouw) volgens scheiding tussen erfgenamen van Tammo Hayens) op 8 mei 1642, koopt land te Oostwold 16 juni 1648, verkoopt een deel in land (gekocht 26 mrt 1650) op 10 sept. 1651, verkoopt 5 deimten 12 juni 1657 en een huisplaats 24 jan. 1658.
 
 
147
Soldaten uit Harderwijk 1911
Soldaten uit Harderwijk 1911
Teunis, links staand met geweer 
 
148
Sommige mensen worden 's nachts aan de kant van de weg gedreven omdat er een lijkstoet wil passeren.
Sommige mensen worden 's nachts aan de kant van de weg gedreven omdat er een lijkstoet wil passeren.
Status: Gelokaliseerd;  
 
149
Spinder kabeltechniek
Spinder kabeltechniek
 
 
150
Spook telt geld<br>
Ghost counts money
Spook telt geld
Ghost counts money

Status: Gelokaliseerd; Op een spookplaats zit een spook 's nachts geld te tellen. Het spook verdwijnt zomaar als je je ogen van hem afwendt.
At a ghostly place a ghost is counting money at night. The ghgost disappears when you look away. 
 

    «Vorige 1 2 3 4 Volgende»