Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland 


Aantekeningen: De geschiedenis van Kollum gaat terug tot ongeveer 750 na Chr. Het dorp bestond slechts uit een kleine nederzetting, Colheim, later ook wel de Kollumerterp, geheten. Door de natuurlijke ligging van Colheim aan een brede natuurlijke stroom (de Dwarsried) die in verbinding stond met de Lauwerszee, was Kollum geschikt als haven voor de uitvoer van boter, kaas en vooral granen. Tussen de 11e en 13e eeuw werden de landerijen ten noorden van Kollum ingedijkt en werden de omliggende (veen)gronden ten zuiden van het dorp in cultuur gebracht. Hierdoor kreeg Kollum steeds meer een centrumfunctie in de omgeving. De bouw van een rechthuis was het gevolg en het dorp werd de hoofdplaats van de gemeente Kollumerland.

In de 16e eeuw was Kollum, naast de steden, een belangrijk handelscentrum geworden. Die functie werd nog versterkt door de stichting van een waaggebouw, waardoor onder meer een aanzienlijk deel van de Dokkumer kaashandel naar Kollum werd overgebracht. De 17e en 18e eeuw waren voor Kollum tijden van groei en bloei dankzij handel en scheepvaart. In het midden van de 17e eeuw kwam op kosten van de stad Dokkum de Stroobosser trekvaart tot stand, waardoor Kollum via de korte Kollumer trekvaart een goede verbinding kreeg met het zuiden. Er liep een Hessenweg langs Kollum, nog steeds herkenbaar in een straatnaam.

Het rechthuis was op 3 en 4 februari 1797 het toneel van het zogenaamde Kollumer oproer. Dit werd veroorzaakt door een toenemend verzet tegen de burgerbewapening, ingesteld door de Franse overheersers, om bestand te zijn tegen de Prinsgezinden. De arrestatie en gevangenneming in het Kollumer rechthuis van de oranjegezinde Abele Reitzes, zorgde voor zoveel opschudding in de regio, dat een grote menigte zich verzamelde om hem te bevrijden. Op de weg naar het rechthuis werden grote vernielingen aangericht. Door met groot machtsvertoon dit oproer in de kiem te smoren en 168 mensen te arresteren, wisten te patriotten te rust weer te laten keren.

Geleidelijk is Kollum vooral langs de Voorstraat en enkele zijstraten uitgebreid, gedurende de 19e eeuw kwam er in het zuiden ten westen van de trekweg bebouwing bij. Gedurende de 20ste eeuw en vooral na de Tweede Wereldoorlog is Kollum sterk uitgebreid. Eerst in het zuidwesten en ook aan de oostelijke zijde van de trekvaart, later aan de noordoostelijke zijde en tenslotte in het noorden. De huidige uitbreiding vindt vooral plaats aan de westelijke (woningbouw) en de oostelijke kant (bedrijventerrein) van het dorp.

OpenStreetMap

Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.2801424, Longitude (Lengte): 6.1477459


Media

Foto's
Kollumerland
Kollumerland
Kollum
Kollum
Oorsprong/verklaring :
De vlecke Kollum voerde al vanouds een wapen, "doorsneden van rood, goud en groen". Het wapen komt voor in de wapenboeken van Andries Schoemaker (1695) en Gerrit Hesman (1708). Bij Hesman staat er een rode ster op de gouden balk.
Omdat het wapen velen niet meer aansprak, is het bij gelegenheid vermeerderd. Op het oude wapen werd een zwaard geplaatst, symbool van de gerechtigheid. In Kollum stond vroeger namelijk het rechthuis. Om een evenwicht te geven, werden er twee sterren aan toegevoegd, welke aangeven dat Kollum de hoofdplaats van de gemeente is.

Literatuur : Scan van postzegel van Regiopost, Kollum. Wapen geregistreerd in het Genealogysk Jierboek 1976.

Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 87

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Aafke Alberts  07 sep 1780Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44776
2 Cornelis Alberts  24 feb 1775Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44772
3 Ebbele Ebbeles  ca. 1685Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I8871
4 H.   I54674
5 Hiske Freerks  1751Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21972
6 Yttje Brongers  9 feb 1777Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22007
7 Beiboer, Aafke Jans  05 apr 1816Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44964
8 Beiboer, Akke Heines  29 feb 1816Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44951
9 Beiboer, Doeke Jans  05 feb 1813Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44963
10 Beiboer, Klaas Heines  27 dec 1817Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44953
11 Beiboer, Luitjen Jans  21 apr 1810Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44962
12 Beiboer, Trijntje Heines  01 feb 1817Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44952
13 Boetes, N.E.   I53119
14 Boonstra, Luitjen Franzes  14 mei 1797Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I45008
15 Boonstra, Tjebbe Franzes  16 jun 1794Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I45007
16 Bosma, Wouter  1822Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I11796
17 Broekema, G.   I4669
18 Bruinsma, Wipkje  1919Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I17279
19 de Vries, Luitjen Hennes  26 mei 1825Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44977
20 de Wind, Dirkina  Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I8569
21 van Dijk, Jan Wygers  14 jul 1780Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I15907
22 Feenstra, Jitske Wytzes  8 nov 1807Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I16995
23 Gansevoort, Jantje  1874Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I13801
24 Ganzevoort, Klaas Rykeles  01 sep 1845Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44959
25 Ganzevoort, Ytje Rykeles  06 jan 1833Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44958
26 Gorter, Tjitske Harkes  01 okt 1801Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44870
27 Groothof, Meindert  1882Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I13332
28 Hanenburg, Trijntje Alberts  24 jan 1776Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44773
29 Hoekstra, Neeltje  30 sep 1865Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I46330
30 Hofman, Pieter Hendriks  1780Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22006
31 de Jong, Tjitske  31 mrt 1882Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I1186
32 van der Kam, Jelle Pieters  1810Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I1605
33 Kampstra, Antje Brongers  13 okt 1789Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22001
34 Kampstra, Bronger Jans  9 dec 1742Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21982
35 Kampstra, Freerk Brongers  8 mei 1785Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21999
36 Kampstra, Jan Brongers  24 feb 1782Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22003
37 Kamstra, Yttje Brongers  10 mrt 1778Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22008
38 Ludema, Egbert Geerts  1758Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44829
39 Ludema, Grijtje Geerts  1755Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44828
40 Meckema, Feye Pybes  1525Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I20548
41 Meckema, Sippe (Scipio) Pybes  1524Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I20547
42 Meckema, Sybe Pybes  1527Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I20549
43 Meinema, Johannes Annes  12 feb 1894Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I8319
44 Nicolai, Akke  14 feb 1854Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21622
45 Nicolai, Akke  1913Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21619
46 Nicolai, Geeske  24 mei 1856Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21627
47 Nicolai, Geeske  14 jul 1908Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21615
48 Nicolai, Gerkje Gerkes  23 apr 1806Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I16993
49 Nicolai, J.G.   I57920
50 Nicolai, J.B.   I57919

1 2 Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 11 van 11

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 Yttje Brongers  9 feb 1777Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22007
2 Beiboer, Luitjen Jans  03 jun 1810Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44962
3 van Dijk, Jan Wygers  6 aug 1780Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I15907
4 Feenstra, Jitske Wytzes  20 dec 1807Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I16995
5 Hanenburg, Trijntje Alberts  11 feb 1776Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44773
6 Kampstra, Antje Brongers  15 nov 1789Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22001
7 Kampstra, Freerk Brongers  19 jun 1785Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21999
8 Kampstra, Jan Brongers  29 mrt 1782Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22003
9 Kamstra, Yttje Brongers  29 mrt 1778Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22008
10 Nicolai, Gerkje Gerkes  25 mei 1806Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I16993
11 Schonenburg, Geeske Arjens  13 jan 1754Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44771

Overleden

Treffers 1 t/m 42 van 42

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 Hiske Freerks  1818Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21972
2 Yttje Brongers  vóór 1778Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I22007
3 Alma, Griet (Grietje)  27 apr 2002Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I10401
4 Beiboer, Akke Heines  30 okt 1850Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44951
5 Beiboer, Jan Luitjens  27 sep 1832Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44811
6 Beiboer, Klaas Heines  12 mrt 1820Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44953
7 Beiboer, Luitjen Jans  19 mei 1850Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44962
8 Beiboer, Luitjen Lulofs  11 aug 1834Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44803
9 Boonstra, Frans Tjebbes  06 mei 1819Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I45006
10 Boonstra, Froukje Pieters (Fraukjen)  12 jan 1887Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I43590
11 Bos, Jacob  26 jan 1980Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I58281
12 de Haan, Reina Oebeles  07 jul 1967Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I46024
13 de Jong, Janke  21 jun 2012Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I55436
14 de Vries, Henne Hayes  20 jun 1847Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44974
15 Ganzevoort, Rykele Wesselius  02 nov 1885Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44957
16 Kampstra, Bronger Jans  7 apr 1818Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21982
17 Klaver, Rinske Jans  11 dec 1861Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44822
18 Kloosterman, Antje Wytzes  29 dec 1851Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44968
19 Laanstra, Aukje  22 jun 1961Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I9819
20 Laanstra, Bintje  21 sep 1965Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I9823
21 Meckema, Sippe (Scipio) Pybes  22 nov 1599Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I20547
22 Meckema, Sybe Pybes  17 okt 1544Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I20549
23 van der Meer, Anne  23 okt 1957Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I9835
24 Nicolai, Akke Teunis  15 mrt 1853Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21626
25 Nicolai, Geeske  13 jun 1955Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21627
26 Nicolai, Gerke Roelofs  24 feb 1806Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I16988
27 Nicolai, Gerkje Gerkes  24 mei 1877Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I16993
28 Nicolai, Lieuwe Sjoerds  2 okt 1862Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21624
29 Nicolai, Teike  22 okt 1987Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I323
30 Nicolai, Teunis  30 nov 1909Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21635
31 Nicolai, Theunis Lieuwes  30 dec 1892Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21610
32 Nicolai, Trijntje  23 mrt 1953Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21629
33 Nicolai, Wytze  vóór 1866Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21628
34 Postma, Berber  20 okt 1993Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I19789
35 Rispens, Ytje Klasens  06 nov 1857Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44950
36 van der Slink, Gerrit  21 mei 1971Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I9832
37 Smids, Fetje  05 jun 1996Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I50688
38 van der Bijl, Froukje Jacobs  27 aug 1835Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44973
39 van der Werf, Johannes Hendriks  05 jan 1856Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I45014
40 van der Veen, Doetsje (Duotsje)  7 mei 2012Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I8618
41 Westra, Tjinkjen Ties  30 nov 1860Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I45051
42 Wielsma, Trijntje Doekes  23 jul 1846Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44961

Begraven

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 Alma, Griet (Grietje)  2 mei 2002Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I10401


Treffers 1 t/m 17 van 17

   Familienaam, Voorna(a)m(en)        Persoon-ID 
1 J.   I56932
2 Bijlsma, T.   I10402
3 de Haan, A.   I56923
4 de Haan, T.   I54222
5 de Hoop, J.J.   I47552
6 Fennema, Yttje Willems  1841Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I44895
7 Nicolai, Lieuwe Sjoerds  21 nov 1837Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I21624
8 Nutma, J.   I4579
9 Reitsma, S.   I54672
10 Spinder, F.S.   I287
11 Spinder, L.   I47553
12 Spinder, Simon (Sam)  1870Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I461
13 Spinder, T.   I47554
14 Spinder, Wiepkje  19 nov 1925Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I101
15 Venema, S.   I57477
16 Weening, Klaas Willems  vóór 1918Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland I51629
17 Zandberg, S.   I19439

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 62

1 2 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 /    F2910
2 /   8 dec 1726Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F5407
3 /   13 jun 1745Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17525
4 Beiboer / Rispens  18 mei 1815Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17560
5 Boorsma / Kamstra  20 mei 1804Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7755
6 Bosklopper / Gorter   F21095
7 de Boer / Visser  13 mei 1848Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17538
8 de Vries / Fennema  04 aug 1837Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17547
9 de Vries / Loonstra  24 sep 1898Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17548
10 de Vries / van der Bijl  28 mrt 1820Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17568
11 Ellens / Hanenburg  28 okt 1848Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17581
12 Feenstra / Klaver  07 mei 1820Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17542
13 Feenstra / Zijl  26 apr 1807Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F5807
14 Fokkema / Nicolai  14 mei 1881Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7618
15 Ganzevoort / Beiboer  13 dec 1832Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17562
16 Hanenburg / Huisman  03 dec 1857Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17585
17 Hanenburg / Jannema  07 mrt 1833Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17521
18 Hanenburg / van der Schaaf  20 jan 1838Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17583
19 Hanenburg / Westra  24 mrt 1855Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17584
20 Hilboezen / Knoop  20 mei 1899Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F4651
21 Hofman / Kampstra  1 nov 1832Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7754
22 Hogewerf / Boetes   F20209
23 Huisman / Visser  16 mei 1885Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17556
24 Kampstra /   12 mei 1776Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7740
25 Kampstra / Dijkstra  13 feb 1820Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7753
26 Kampstra / Eeltje  29 jul 1813Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7750
27 Kampstra / Halen  14 mei 1814Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7752
28 Keuning / Klaver  25 feb 1847Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17552
29 Kiestra / Klaver  18 mei 1832Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17550
30 Klaver / Boersma  13 mei 1821Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17551
31 Klaver / Bos  23 dec 1841Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17558
32 Klaver / Gorter  03 mei 1831Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17541
33 Klaver / Ronner  05 mei 1832Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17540
34 Klaver / van der Wal  20 dec 1832Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17554
35 Knoop / Gansevoort  10 mei 1902Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F4652
36 Knoop / Groenewoud   F4653
37 Knoop / Tuinstra  13 okt 1849Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F4645
38 Lammersma / Kampstra  10 mrt 1814Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7751
39 Luinstra / Beiboer  25 mei 1844Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17565
40 Nicolai / Hanenburg  19 mei 1883Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17586
41 Nicolai / Huisman  10 mei 1884Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17557
42 Nicolai / Schaaf  11 dec 1820Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F5808
43 Nicolai / Vries  29 mei 1852Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7613
44 Nicolai / Zijlstra  14 dec 1850Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7625
45 Nicolai / Zijlstra  14 mei 1853Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F7626
46 Postma / Fokkens  11 mei 1837Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17572
47 Postma / Tuinstra   F1270
48 Rispens / Feenstra  12 mei 1859Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17545
49 Spinder / Jansma  13 jan 1875Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F105
50 Sterkenburg / Klaver  13 mei 1865Kollum, Noardeast-Fryslân, Fryslân, Nederland F17559

1 2 Volgende»